Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
De Vogelaar
Alles over onze Vogels!
_
Home__Weblog__Prikbord__Foto's__Links__Gastenboek__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


Hallo bezoeker. Welkom op mijn blog, en leuk dat u even langs kwam. Het zou leuk zijn als u een berichtje achter laat. Alvast bedankt hiervoor. Alexander de Vogelaar.Mijn Profiel

Xander1
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht

• Algemeen
• Marine
• Mijn Kleinkinderen
• Vogels Deel 1
• Alexander de Vogelaar
• Waarom zingen de Vogels?
• Vogels Deel 2
• Een mooie Zondag 08-07-07.
• Paarden in Nood!!!!!!
• Naar de Dierentuin
• Het was zover.
• De Balinees
• Vogels Deel 3
• Dakota DC-3
• De Grutto
• Hij was er weer.
• Cultuurvogels op en rond het Grieks...
• De cultuur vogels "DE RANSUIL" (Asi...
• "De bijeenkomst van ct-ers?"
• "De Huismus, een bedreigde vogelsoort"
• Verslag in de Krant.
• "Het Goudhaantje"
• ""De Torenvalk"
• "De Buizerd"
• "Dagboek van een Vogelaar"
• " De Knobbelzwaan"
• "Rondje domein Meinerswijk"
• " De Grote Zaagbek "
• " De Scholekster "
• " Het park Sonsbeek "
• " Torenvalk deel 2 "
• " De Blauwe Reiger "
• " De Ooypolder "
• " De Steltlopers hier in Nederland "
• " De Klimaatverandering in Nederla...
• " Het Witgatje "
• " Het vogelrijk in de Natuur "
• " De Patrijs "
• " De Knobbelzwaan Deel 2 "
• " De Vogeltelling 2008 "
• " De invasie van Brandganzen "
• " De Rietgors "
• " Invasie van Spreeuwen "
• " De Mandarijn eend "
• " De Winterkoning "
• " De Putter "
• " Het echtpaar Boerenganzen "
• " Torenvalk deel 3 "
• " De Aalscholver "
• " De Kuifeend "
• " Rondje de Jufferswaard "
• " De Canadese Gans "
• " De Grote Lijster "
• " Het Waterhoentje "
• " De Staartmezen "
• " De Grote Bonte Specht "
• " Torenvalk Deel 4 "
• " De Ooievaar "
• " De Boomklever "
• " De Wilde Hazen "
• " De Scholekster " Deel 2
• " De Zanglijster "
• " Torenvalk deel 5 "
• " De Witte Kwikstaart "
• " De Grutto " Deel 2
• " De Graspieper "
• " Het Roodborstje "
• " De Watersnip "
• " De Boomkruiper "
• " Het Sijsje "
• " De Pimpelmees "
• " Vogels "
• " De Tureluur "
• " De Wulp "
• " De Grutto " Deel 3
• " De Winterkoning " Deel 2
• " De Pimpelmees Deel 2 "
• " De Grote Bonte Specht " Deel 2
• " De Bergeend "
• " De Grutto " Deel 4
• " De Staartmezen " Deel 2
• " Het Roodborstje " Deel 2
• " De Scholekster " Deel 3
• " De Fuut "
• " De Holenduif "
• " De Knobbelzwaan " Deel 3
• " De Grauwe Gans "
• " De Rietgors " Deel 2
• " Muizen "
• " De Gele Kwikstaart "
• " De Kleine Plevier "
• " De Kluut "
• " De Graspieper " Deel 1
• " De Zwartkop "
• " De Fitis "
• " De Tjiftjaf "
• " De Zwarte Zwaan "
• " De Roodborsttapuit "
• " Vogels rondom het eiland Ameland "
• " De Pimpelmees " Deel 3
• " Een gast op bezoek "
• " Het doden van Grauwe Ganzen op Te...
• " De Steenuil "
• " Vogels van Kemer " (Turkije) Deel 1
• " De Sprinkhaanzanger "
• " De Geelgors "
• " Vogels van Kemer " Deel 2
• " Vogels van Kemer " Deel 3
• " Vogelfestival 2008 "
• " Vogels van Kemer " Deel 4
• " De Patrijs " Deel 2
• " Torenvalk " Deel 5
• " Vogels van Kemer " Deel 5
• " Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken"
• " De Knobbelzwaan " Deel 4
• " Vogels van Meinerswijk "
• " De Putter " Deel 2
• " De IJsvogel "
• " De Zwarte Roodstaart "
• " De Fuut " Deel 2
• " De Huismus " Deel 2
• " De Nestkast "
• " De Lepelaar "
• " De Kluten " Deel 2
• " De Citroenkwikstaart "
• " Torenvalk " Deel 6
• " Vogels rondom de tuin "
• " De Blauwe Reiger " Deel 2
• " De Zilverplevier "
• " De vijand van de zoetwatervissers "
• " De Vlinder Vallei "
• " Vogels rondom TunesiŽ "
• " De Dodaars "
• " De Knobbelzwaan " Deel 5
• " Het Witgatje " Deel 2
• " De Krakeend "
• " Vogels hier in Nederland "
• " De Kramsvogel "
• " De Boomkruiper " Deel 2
• " De Buizerd " Deel 2
• " Een uurtje spotten op Balkon of i...
• " De Knobbelzwaan " Deel 6
• " De Tafeleend "
• " Vogel van het jaar 2009 "
• " De Millingerwaard "
• " De Houtduif "
• " De Keep "
• " Groenpootruiter "
• " De Slobeend "
• " De Grote Mantelmeeuw "
• " De Arabische Buulbuul "
• Vogels van Ameland 2009
• " Nat. Tuinvogeltelling 2010 "
• " De Maskerklauwier "
• " Tuinvogeltelling 2010 "
• " De Buizerd " Deel 3
• " De Kramsvogel "
• " De Fuut "
• " De Fuut " Deel 3
• " De Waterpieper "
• " De Tafeleend " Deel 2
• " De Grote Zaagbekken "
• " De Grote Zilverreiger "
• " De Inspectie "
• " De Grote Zilverreiger " Deel 2
• " Een kleiputtencomplex "
• " De Ooievaars " (Meinerswijk)
• " De Bosruiter "
• " De Ringmus "
• " De Grasmus "
• " De Oeverloper "
• " De Lepelaar " Deel 2
• " De Groenpootruiter " Deel 2
• " De Kleine Karekiet "
• " Visdiefje "
• " Vogels van Kreta "
• " De Steenuil " Deel 1
• " De Helmparelhoen "
• " De Mussen "
• " Een Soepgans "
• " De Grauwe Vliegenvanger "
• " Vogels van Belek "
• " De Vink "
• " De Roodborst in de winter "
• " Vogel van het jaar 2011 "
• " Nat. Tuinvogeltelling 2011 "
• " De Wintertaling "
• " Mijn tuinvogeltelling 2011 "
• " De Kleine Zwaan "
• " De Grote Bonte Specht " Deel 3
• " Een beetje geluk "
• " De Houtduif " Deel 2
• " De Steenuil " Deel 2
• " De Pijlstaart "
• " De Kemphaan "
• " De Kievit "
• " De Scholekster " 2011
• " De Witte Kwikstaart "
• " De Watersnip " 2011
• " De Mantelmeeuw " 2011
• " De Putter " 2011
• " De Tjiftjaf " 2011
• " Het Steenuiltje " 2011
• " De Tureluur " 2011
• " De Kluten " 2011
• " Een Graspiepertje " 2011
• " Weide Vogels " 2011
• " De Zwarte Ruiter " 2011
• " De Gele Kwikstaart " 2011
• " De Kleine Plevier " 2011
• " De Merel " 2011
• " De Roodborsttapuit " 2011
• " De Bosruiter " 2011
• " De Blauwe Reiger " 2011
• " De Kneu " 2011
• " Jonge Pimpelmezen " 2011
• " De Oeverloper " 2011
• " De Kleine Karekiet " 2011
• " De Lepelaar " 2011
• " De Wulp " 2011
• " De Hop " 2011
• " De Groenling " 2011
• " De Nijlganzen " 2011
• " De Patrijs " 2011
• " De Fitis " 2011
• " Een Witgatje " 2011
• " De Arabische BuulBuul " 2011
• " De Zwartkop " 2011
• " De Vogeltrek " 2011
• " De Knobbelzwaan " 2011
• " De Fazant " 2011
• " De Groene Specht " 2011
• " De Grote Zilverreiger " 2011
• " Een Hybride " 2011
• " De Dodaars " 2011
• " Patrijzen " 2011
• " Mijn eerste Lustrum "
• " De Pestvogel " 2011
• " Torenvalkje " 2011
• " De Spreeuw " 2011
• " De Smient " 2011
• " Nat. Tuinvogeltelling 2012 "
• " De Ooievaar " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012
• " Ransuilen " 2012
• " De Grote Zaagbekken " 2012
• " De Aalscholver " 2012
• " De IJsvogel " 2012
• " De Scholekster " 2012
• " De Fuut " 2012
• " De Grutto " 2012
• " De Tureluur " 2012
• " De Indische Gans " 2012
• " De Kemphaan " 2012
• " Een Porseleinhoen " 2012
• " De Tjiftjaf " 2012
• " De Kneutjes " 2012
• " Groep Weidevogels " 2012
• " De Kleine Plevier " 2012
• " De Gele Kwikstaart " 2012
• " De Pimpelmezen " 2012
• " De Rietgors " 2012
• " De Lepelaar " 2012
• " De Watersnip " 2012
• " De Kluten " 2012
• " De Zwarte Stern " 2012
• " De Sperwer " 2012
• " De Putter " 2012
• " De Fitis " 2012
• " De Casarca " 2012
• " De Wulp " 2012
• " De Groenpootruiter " 2012
• " Een vrouwtje Rietgors " 2012
• " De Steenuil " 2012
• " De Ganzen " 2012
• " De Hop " 2012
• " De Kleine Karekiet " 2012
• " De Ooievaarstrek " 2012
• " De Tapuit " 2012
• " Een Visdiefje " 2012
• Tjiftjaf....of.....Fitis 2012
• " Krakeenden " 2012
• " De Vogeltrek " 2012
• " Gaai in Turkije "
• " Putters in Turkije " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012 De...
• " De Grote Bonte Specht " 2012
• " Buizerds in Turkije " 2012
• " Een Waterral " 2012
• " De Spreeuw " 2012
• " De Stormmeeuw " 2012
• " Een Torenvalk " 2012
• " Roodborstje in mijn tuin " 2012
• " Mijn (winter) tuinvrienden " 2012
• " Een Boomklever " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012 De...
• " De Buizerd " 2012
• " Nat. Tuinvogeltelling " 2013
• " Verzorging van het verenkleed "
• " IJsvogel " 2013
• " Vogel van het jaar " 2013
• " De Buizerd " 2013
• " Mijn tuinvogeltelling 2013 "
• " Kramsvogels " 2013
• " De Patrijzen " 2013
• " Ransuilen " 2013
• " Smienten " 2013
• " Krakeenden " 2013
• " Torenvalkje " 2013
• " Kraanvogels " 2013
• " Grote Zilverreiger " 2013
• " De Ringmus " 2013
• " Sijzen " 2013
• " Futen " 2013
• " De Veldleeuwerik " 2013
• " Watersnippen " 2013
• " De Grutto's " 2013
• " Tureluurs " 2013
• " Steenuiltjes " 2013
• " De Zwarte Roodstaart " 2013
• " De Zwartkop " 2013
• " De Fluiter " 2013
• " De Oeverzwaluw " 2013
• " De Grauwe Klawier " 2013
• " De Kluten " 2013
• " De Roodborsttapuiten " 2013
• " Een Hybride " 2013
• " De Vogeltrek " 2013
• " De Winterkoning " 2013
• " De Grauwe Vliegenvanger " 2013
• " Nat.Tuinvogeltelling " 2014
• " Vogel van het jaar " 2014
• " De Indische Gans " 2014
• " De Ransuilen " 2014
• " Grote Kruisbekken " 2014
• " De Klapekster " 2014
• " De Kraanvogels " 2014
• " De Tureluur " 2014
• " De Grutto " 2014
• " De Kleine Mantelmeeuw " 2014
• " De Buidelmees " 2014
• " Vale Gier " 2014
• " De Gele Kwikstaart " 2014
• " Kleine Plevier " 2014
• " Tjiftjaf " 2014
• " Tapuit " 2014
• " Dodaars " 2014
• " De Fluiter " 2014
• " Veldleeuwerik " 2014
• " De Oeverloper " 2014
• " Grasmus " 2014
• " Kleine Karekiet " 2014
• " Zwarte Stern " 2014
• " Bosrietzanger " 2014
• " Visdief " 2014
• " Roodborsttapuiten " 2014
• " Groenpootruiter " 2014
• " Oeverloper " 2014
• " Watersnip " 2014
• " Temmincks Strandloper " 2014
• " Kemphaan " 2014
• " Kleine Strandloper " 2014
• " Rosse Grutto " 2014
• " Bontbekplevier " 2014
• " Wulp " 2014
• " Goudplevier " 2014
• " Zwarte Ooievaar " 2014
• Vogels van Kusadasi okt. 2014
• " Waterral " 2014
• " Baardmannen " 2015
• " Nat. Tuinvogeltelling 2015 "
• " Zaagbekken " 2015
• " IJsvogel " 2015
• " Patrijzen " 2015
• " Ooievaar " 2015
• " Staartmees " 2015
• " Leucitische Merel " 2015
• " Scholekster " 2015
• " Kemphaan " 2015
• " Grutto " 2015
• " Tureluur " 2015
• " Kleine Plevier " 2015
• " Kleur-Ringdragend " 2015
• " Lepelaar " 2015
• " Boerenzwaluw " 2015
• " Gele Kwikstaart " 2015
• " Graspieper " 2015
• " Koekoek " 2015
• " Putter " 2015
• " Zwarte Stern " 2015
• " Dodaars " 2015
• " Groenpootruiter " 2015
• " Torenvalk " 2015
• " Watersnip " 2015
• " Krombekeend " 2015
• " Boomklever " 2015
• " Kleine Zilverreiger " 2015
• " Grauwe Vliegenvanger " 2015
• " Kuifmees " 2015
• " Bonte Kraai " 2015
• " Waterral " 2015
• " IJsvogel " 2015
• " Zwartbuikwaterspreeuw " 2015
• " Grote Bonte Specht " 2015
• " Grote Zaagbek " 2016
• " Staartmees " 2016
• " Vogels van het Veluwshof " 2016
• " Vogels van het Veluwshof " 2017
• Vogels in het jaar 2018
_Laatste Weblog artikelen

" de Notenkraker "
27 november 2018 09:29

" De Kleine Barmsijs "
10 november 2018 10:51

Wintergast
28 maart 2018 11:49

Klein maar Fijn
11 februari 2018 12:25

" Een bijzondere mooie w...
07 februari 2018 06:14
Fotoboeken


Vogels in de Natuur (1)
_
Mijn Kleinkinderen (6)
_

Mijn kleinkinderen (17)
_
Cultuurvogels op en rond het griekse eiland Karpathos (66)
_

Vogels (91)
_
Vogels in de Natuur ( deel 3) (57)
_


Weblog Vrienden


Ladybird50
Van: Ladybird50

Redsblog
Van: redone

Mo en zo
Van: Marianne

Janwillem32
Van: janwillem32

Levendelol
Van: jackij1

Loefke
Van: loefke

Hildes hoekje
Van: Hilde-bs
Gastenboek berichten

Mieke Bon
10 april 2018 11:19
_
Sinds twee dagen geen kleine vogel meer te zien!?..voorheen allerlei soorten omdat ik voeder. Maar nu ook geen kl. Vogels in omgeving hoe kan dat?

Greet ( Gribou---Greet )
23 februari 2018 13:21
_
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag . Ik wens je een gezellige dag en een fijn weekend . groet Greet

Frits Tomassen RTV arnhem
18 april 2017 16:22
_
Dag meneer Welle! Graag zou ik u uitnodigen als gast bij een radio -programma voor RTV Arnhem. Zou u mij willen bellen? 0623245610. Alvast hartelijk dank. Met vriendelijke groet, Frits Tomassen.
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door jordy om 15:14
_
Jordy Online

Door jannie1944 om 15:13
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door JanRutgers om 15:13
_
Nieuw prikbordbericht geplaatst

Door jannie1944 om 15:12
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door jannie1944 om 15:12
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door emilkool om 15:11
_
Emilkool Online

Door jannie1944 om 15:11
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door Shyne om 15:10
_
Shyne Online

_

Alle artikelenRSS feed" de Notenkraker "
Categorie: Vogels in het jaar 2018

Op Dinsdag 20-11-2018 kreeg ik te horen dat er een dwaalgast aanwezig was, en wel in Wageningen. Mijn woonplaats en Wageningen is maar een half uurtje rijden met de auto. Normaal ga ik als vogelaar niet naar zo'n bijeenkomst voor een vreemde dwaalgast, maar was wel nieuwsgierig naar deze prachtige ...


Lees verder | 173 keer bekeken | reacties: 6 | 27 nov 2018 09:29" De Kleine Barmsijs "
Categorie: Vogels in het jaar 2018

In ons land zie je twee soorten " Barmsijzen ", zowel de Grote alsmede de Kleine Barmsijs. De Kleine barmsijs is ( volgens SOVON) de jongste aanwinst op de lijst van de Nederlandse broedvogels. De meeste kans ze waar te nemen heeft men op de Waddeneilanden. Waarnemingen buiten hun broedtijd is een ...


Lees verder | 150 keer bekeken | reacties: 6 | 10 nov 2018 10:51Wintergast
Categorie: Vogels in het jaar 2018

“ Sneeuwgorzen “ Als men “ Sneeuwgorzen “ een poosje heeft waargenomen terwijl ze aan het foerageren zijn, dan komt hun opvliegen als een verrassing. Dan zie je het oplichten van witte vleugels, die bij het zitten voor een groot deel bedekt worden door bruine rug-en schouderveren. ...


Lees verder | 658 keer bekeken | reacties: 10 | 28 mrt 2018 11:49Klein maar Fijn
Categorie: Vogels in het jaar 2018

Deze prachtige elegante en mooie reiger,...." de kleine Zilverreiger " zie ik als vogelaar maar zelden hier in mijn omgeving. Want meestal zitten ze 's winters langs onze kusten van Nederland en op de Wadden. Deze witte vogel komt uit de familie der reigers. De kleine Zilverreiger zit qua formaat ...


Lees verder | 676 keer bekeken | reacties: 4 | 11 feb 2018 12:25" Een bijzondere mooie wintergast "
Categorie: Vogels in het jaar 2018

" De Zwartbuikwaterspreeuw " In Nederland is het een vrij zeldzame wintergast, en bijna ieder jaar ('s winters) worden er enkele van deze prachtige vogel in Nederland gezien. Zo ook in de stad van Nijmegen en wel in het mooie natuurgebied de Ooijpolder. De Waterspreeuw is een zangvogel en alleen ...


Lees verder | 687 keer bekeken | reacties: 8 | 07 feb 2018 06:14Nieuwe Aanwinst
Categorie: Vogels in het jaar 2018

Van de week is in mijn omgeving een bijzondere mooie vogel gespot en waargenomen. Op een groot industrie terrein ( bij Arnhem) zaten een groep van ongeveer 40 stuks " Grote Barmsijzen." En in die groep van grote barmsijzen ...


Lees verder | 657 keer bekeken | reacties: 4 | 26 jan 2018 16:27" De IJsvogel "
Categorie: Vogels in het jaar 2018

Een van mijn lievelings vogel,...." de IJsvogel ". Vooral ook zijn felgekleurde verenkleed, bovenzijde fel staalblauw, oranjebruine onderkant, witte keel en vlek aan weerszijde hals. De snavel van het mannetje is geheel zwart ...


Lees verder | 741 keer bekeken | reacties: 4 | 17 jan 2018 10:16" Groene Specht "
Categorie: Vogels in het jaar 2018

Als je in het voorjaar door het bos wandeld en het geluid hoort van een harde lach, dat ook weleens doet denken aan een hinnikend paard, dan kan men er zeker van zijn met een,..." Groene Specht "...te doen hebben. En soms denk ...


Lees verder | 793 keer bekeken | reacties: 5 | 06 jan 2018 10:18" Mijn wens aan u alle "
Categorie: Algemeen

Hallo allemaal, Als vogelaar/vriend op deze website, wens ik iedereen een hele,...." Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2018 " Daarnaast wil ik iedereen bedanken voor jullie spontane reactie van het afgelopen jaar. ...


Lees verder | 500 keer bekeken | reacties: 7 | 21 dec 2017 13:41Invasie
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2017

Barmsijsjes zijn in Nederland een jaarvogel en broedt sinds enige jaren regelmatig op de Waddeneilanden. Maar in deze periode van het jaar zien we een grote invasie van dit mooie vogeltje. En als ze op de trek zijn zie je dat ...


Lees verder | 421 keer bekeken | reacties: 2 | 14 dec 2017 10:58" Keep "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2017

Kepen zijn in ons land,...wintergasten. Want half eind september komen de Kepen ons land in troepen binnenvallen, vanuit hun broedgebieden, in de Scandinavische landen. En meestal mengen ze vaak in groepen van onze vinken. Zo ...


Lees verder | 442 keer bekeken | reacties: 6 | 12 dec 2017 09:31" De Goudvinken "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2017

In de omgeving van mijn zomerverblijf ( en dat is op de Veluwe) kom ik regelmatig deze prachtige mooie Goudvinken tegen. Fraai van uiterlijk als hij is, heeft de goudvinken zich toch vele vijanden onder de mensen gemaakt. Want ...


Lees verder | 396 keer bekeken | reacties: 8 | 28 nov 2017 09:17" Geelgors "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2017

Tijdens mijn fietstocht naar Hoog-Buurlo (Hoge Veluwe) , kwam ik een vogeltje tegen die een vlugge zangliedje liet horen, vanaf een zangpost in een vrij hoge boom. Ik hoorde hem wel, maar zag hem niet en opeens zag ik hem tussen ...


Lees verder | 851 keer bekeken | reacties: 6 | 24 jun 2017 11:41" Zwartkop "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

Als je dit mooie koppeltje,...." Zwartkoppen " ....tegenkomt, dan zie je meteen het verschil tussen het mannetje en het vrouwtje. Want het mannetje heeft een zwarte kap en bij het vrouwtje is dat rood bruin. Deze Zwartkoppen ...


Lees verder | 1322 keer bekeken | reacties: 6 | 21 feb 2017 18:25" Grote Bonte Specht "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

In ons land hebben wij meerdere soorten,...." uitvoeringen "....van de Bonte Spechten. Want we hebben , " de Kleinste ",..." de Middelste " en onze " Grote ". In het algemeen zien wij in ons land de Grote Bonte Specht. Verleden ...


Lees verder | 1368 keer bekeken | reacties: 8 | 09 feb 2017 09:11


_
W
eblog archief

" Bonte Vliegenvanger "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 1397 | reacties: 3 | 28 januari 2017 09:54


" De Sijzen "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 1276 | reacties: 3 | 11 januari 2017 10:05


" De Kruisbek "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 1422 | reacties: 12 | 06 januari 2017 10:25


" Boomkruiper "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 1174 | reacties: 5 | 23 december 2016 10:14


" Mijn Wens "
Categorie: Algemeen
_
Lees verder | 1213 | reacties: 7 | 17 december 2016 11:59


" Appelvink "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 998 | reacties: 8 | 15 december 2016 10:20


" De Boomklever "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 997 | reacties: 6 | 06 december 2016 11:20


" De Glanskop "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 882 | reacties: 6 | 02 december 2016 09:44


" Goudhaantje "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 1132 | reacties: 2 | 26 november 2016 10:08


" De Witkoppige Staartmees "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 838 | reacties: 8 | 23 november 2016 09:55


" De Goudvink "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 955 | reacties: 6 | 18 november 2016 11:03


" Zwarte Mees "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 628 | reacties: 7 | 11 november 2016 09:46


" De Kuifmees "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 708 | reacties: 5 | 07 november 2016 11:11


" Een bolvormige vogel met een lange staart "
Categorie: " Staartmees " 2016
_
Lees verder | 3231 | reacties: 12 | 16 januari 2016 08:27


" De Grote Zaagbekken "
Categorie: " Grote Zaagbek " 2016
_
Lees verder | 3111 | reacties: 14 | 11 januari 2016 11:05


" Mijn wens "
Categorie: Algemeen
_
Lees verder | 2728 | reacties: 7 | 31 december 2015 09:36


" Mijn Kerst/Nieuwjaarswens voor iedereen "
Categorie: Algemeen
_
Lees verder | 2804 | reacties: 8 | 26 december 2015 11:07


" Een felgekleurde watervogel "
Categorie: " IJsvogel " 2015
_
Lees verder | 3212 | reacties: 8 | 17 december 2015 11:15


" Een vogel aan de waterrijke omgeving "
Categorie: " Zwartbuikwaterspreeuw " 2015
_
Lees verder | 2790 | reacties: 8 | 12 december 2015 11:03


" Watervogel "
Categorie: " Waterral " 2015
_
Lees verder | 2395 | reacties: 8 | 04 december 2015 09:34


" Een alleseter "
Categorie: " Bonte Kraai " 2015
_
Lees verder | 2020 | reacties: 12 | 23 november 2015 15:45


" Een enige mees met een kuifje "
Categorie: " Kuifmees " 2015
_
Lees verder | 1845 | reacties: 8 | 18 november 2015 09:57


" Een rustig en een onopvallend vogeltje "
Categorie: " Grauwe Vliegenvanger " 2015
_
Lees verder | 1324 | reacties: 6 | 14 november 2015 09:37


" Een zeldzame reiger "
Categorie: " Kleine Zilverreiger " 2015
_
Lees verder | 1821 | reacties: 23 | 02 november 2015 11:10


" Een Blauwspecht "
Categorie: " Boomklever " 2015
_
Lees verder | 1802 | reacties: 10 | 03 oktober 2015 10:38


" Zeldzame eendensoort "
Categorie: " Krombekeend " 2015
_
Lees verder | 2036 | reacties: 6 | 18 september 2015 09:43


" Valkje "
Categorie: " Torenvalk " 2015
_
Lees verder | 1591 | reacties: 6 | 14 september 2015 15:06


" De grootste ruiter "
Categorie: " Groenpootruiter " 2015
_
Lees verder | 1582 | reacties: 8 | 08 september 2015 11:14


" Een Fuut achtige "
Categorie: " Dodaars " 2015
_
Lees verder | 1909 | reacties: 6 | 03 september 2015 09:45


" Zwarte Stern "
Categorie: " Zwarte Stern " 2015
_
Lees verder | 1750 | reacties: 6 | 26 augustus 2015 13:20


" Een Distelvink "
Categorie: " Putter " 2015
_
Lees verder | 2206 | reacties: 14 | 28 juli 2015 09:25


" Een Koekoeksjong "
Categorie: " Koekoek " 2015
_
Lees verder | 1913 | reacties: 2 | 02 juli 2015 09:12


" Een Pechvogel "
Categorie: " Graspieper " 2015
_
Lees verder | 2096 | reacties: 6 | 29 mei 2015 08:36


" Familie van de Piepers "
Categorie: " Gele Kwikstaart " 2015
_
Lees verder | 2546 | reacties: 6 | 19 mei 2015 17:00


" Vogel van het platteland "
Categorie: " Boerenzwaluw " 2015
_
Lees verder | 2766 | reacties: 6 | 11 mei 2015 17:08


" Een spatelvormige snavelvogel "
Categorie: " Lepelaar " 2015
_
Lees verder | 2487 | reacties: 6 | 06 mei 2015 10:03


" Een Steltloper "
Categorie: " Tureluur " 2015
_
Lees verder | 2578 | reacties: 6 | 30 april 2015 16:13


" Kleur-Ringdragend "
Categorie: " Kleur-Ringdragend " 2015
_
Lees verder | 2709 | reacties: 6 | 13 april 2015 09:48


" Een Zomervogel in ons land "
Categorie: " Kleine Plevier " 2015
_
Lees verder | 2473 | reacties: 10 | 04 april 2015 10:06


" Een Weidevogel "
Categorie: " Grutto " 2015
_
Lees verder | 2662 | reacties: 12 | 27 maart 2015 10:31


" Kemphanen "
Categorie: " Kemphaan " 2015
_
Lees verder | 2460 | reacties: 12 | 20 maart 2015 09:24


" Bonte Pieten "
Categorie: " Scholekster " 2015
_
Lees verder | 2460 | reacties: 12 | 12 maart 2015 18:56


" Een vreemde vogel,.....
Categorie: " Leucitische Merel " 2015
_
Lees verder | 4106 | reacties: 15 | 03 maart 2015 11:15


" Dotjes van vogels "
Categorie: " Staartmees " 2015
_
Lees verder | 2332 | reacties: 10 | 17 februari 2015 09:54


" Een zeer populaire vogel "
Categorie: " Ooievaar " 2015
_
Lees verder | 2664 | reacties: 6 | 07 februari 2015 15:31


" De Patrijs "
Categorie: " Patrijzen " 2015
_
Lees verder | 2351 | reacties: 6 | 02 februari 2015 15:08


" IJsvogel "
Categorie: " IJsvogel " 2015
_
Lees verder | 2697 | reacties: 8 | 24 januari 2015 10:41


" Een eend met vlijmscherpe tandjes "
Categorie: " Zaagbekken " 2015
_
Lees verder | 2729 | reacties: 6 | 21 januari 2015 10:41


" Doe mee,.....want elke vogel telt "
Categorie: " Nat. Tuinvogeltelling 2015 "
_
Lees verder | 2297 | reacties: 6 | 13 januari 2015 09:36


" Een Rietvogeltje "
Categorie: " Baardmannen " 2015
_
Lees verder | 2729 | reacties: 12 | 10 januari 2015 10:36


" De Roodborst "
Categorie: Vogels van Kusadasi okt. 2014
_
Lees verder | 2391 | reacties: 8 | 03 januari 2015 10:33


" Mijn Kerst/Nieuwjaars groet "
Categorie: Algemeen
_
Lees verder | 1973 | reacties: 10 | 25 december 2014 13:54


" Een schuwe vogel "
Categorie: " Waterral " 2014
_
Lees verder | 2360 | reacties: 6 | 17 december 2014 13:10


" De Fluiter "
Categorie: Vogels van Kusadasi okt. 2014
_
Lees verder | 2921 | reacties: 8 | 11 december 2014 09:52


" De Gele Kwikstaart "
Categorie: Vogels van Kusadasi okt. 2014
_
Lees verder | 2337 | reacties: 10 | 03 december 2014 12:59


" De Grauwe Vliegenvanger "
Categorie: Vogels van Kusadasi okt. 2014
_
Lees verder | 2529 | reacties: 12 | 26 november 2014 09:49


" Zwarte Roodstaart "
Categorie: Vogels van Kusadasi okt. 2014
_
Lees verder | 2448 | reacties: 6 | 19 november 2014 15:35


" Zwarte Ooievaar "
Categorie: " Zwarte Ooievaar " 2014
_
Lees verder | 2277 | reacties: 8 | 08 november 2014 13:29


" Een goudkleurige pleviertje "
Categorie: " Goudplevier " 2014
_
Lees verder | 2382 | reacties: 8 | 11 oktober 2014 15:32


" De grootste Steltloper van ons land "
Categorie: " Wulp " 2014
_
Lees verder | 2249 | reacties: 10 | 07 oktober 2014 09:29


" Een Pleviertje " (Update)
Categorie: " Bontbekplevier " 2014
_
Lees verder | 2653 | reacties: 6 | 02 oktober 2014 15:53


" Familie van de Strandlopers "
Categorie: " Rosse Grutto " 2014
_
Lees verder | 2580 | reacties: 8 | 27 september 2014 16:04


" Een bedrijvige vogeltje "
Categorie: " Kleine Strandloper " 2014
_
Lees verder | 2203 | reacties: 8 | 23 september 2014 15:55


" Een prachtvogel en kleurrijk "
Categorie: " Kemphaan " 2014
_
Lees verder | 2006 | reacties: 5 | 20 september 2014 16:30


" Een doortrekker in ons land "
Categorie: " Temmincks Strandloper " 2014
_
Lees verder | 2214 | reacties: 5 | 15 september 2014 15:56


" Een trek-standvogel "
Categorie: " Watersnip " 2014
_
Lees verder | 2116 | reacties: 10 | 06 september 2014 09:20


" Zo groot als een Spreeuw "
Categorie: " Oeverloper " 2014
_
Lees verder | 1855 | reacties: 9 | 03 september 2014 09:34


" Een Snipachtige vogel "
Categorie: " Groenpootruiter " 2014
_
Lees verder | 2845 | reacties: 6 | 28 augustus 2014 08:43


" Jonge Roodborsttapuiten "
Categorie: " Roodborsttapuiten " 2014
_
Lees verder | 2525 | reacties: 8 | 15 augustus 2014 18:34


" Een Zeezwaluw "
Categorie: " Visdief " 2014
_
Lees verder | 2287 | reacties: 10 | 09 augustus 2014 08:19


" Een mooie zanger "
Categorie: " Bosrietzanger " 2014
_
Lees verder | 2112 | reacties: 8 | 01 augustus 2014 08:30


" Een Zomervogel in ons land "
Categorie: " Zwarte Stern " 2014
_
Lees verder | 3444 | reacties: 8 | 26 juli 2014 14:25


" Een zomergast "
Categorie: " Kleine Karekiet " 2014
_
Lees verder | 2428 | reacties: 4 | 15 juli 2014 13:39


" Liefhebber van dichtbegroeide struiken "
Categorie: " Grasmus " 2014
_
Lees verder | 2665 | reacties: 6 | 09 juli 2014 10:52


" Een strandlopertje "
Categorie: " De Oeverloper " 2014
_
Lees verder | 2550 | reacties: 8 | 01 juli 2014 09:07


" Zijn zangvlucht "
Categorie: " Veldleeuwerik " 2014
_
Lees verder | 2457 | reacties: 4 | 27 juni 2014 09:14


" De Kleinste Fuut van ons land "
Categorie: " Dodaars " 2014
_
Lees verder | 2792 | reacties: 8 | 28 mei 2014 09:27


" Een zielig vogeltje "
Categorie: " De Fluiter " 2014
_
Lees verder | 2770 | reacties: 8 | 24 mei 2014 09:20


" Een rusteloze gedrag van een vogeltje "
Categorie: " Tapuit " 2014
_
Lees verder | 2812 | reacties: 11 | 08 mei 2014 10:28


" Een klein onopvallende vogeltje "
Categorie: " Tjiftjaf " 2014
_
Lees verder | 3178 | reacties: 6 | 05 mei 2014 09:47


" Een hardlopertje "
Categorie: " Kleine Plevier " 2014
_
Lees verder | 2954 | reacties: 6 | 26 april 2014 15:26


" Een vogel met een lange wipstaart "
Categorie: " De Gele Kwikstaart " 2014
_
Lees verder | 3694 | reacties: 12 | 23 april 2014 09:22


" Een Dwaalgast "
Categorie: " Vale Gier " 2014
_
Lees verder | 2938 | reacties: 6 | 18 april 2014 08:19


" Een zeldzame broedvogel "
Categorie: " De Buidelmees " 2014
_
Lees verder | 3191 | reacties: 16 | 11 april 2014 09:06


" Een alleseter "
Categorie: " De Kleine Mantelmeeuw " 2014
_
Lees verder | 2980 | reacties: 12 | 05 april 2014 09:21

Deel dit weblog via: