Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
De Vogelaar
Alles over onze Vogels!
_
Home__Weblog__Prikbord__Foto's__Links__Gastenboek__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


Hallo bezoeker. Welkom op mijn blog, en leuk dat u even langs kwam. Het zou leuk zijn als u een berichtje achter laat. Alvast bedankt hiervoor. Alexander de Vogelaar.Mijn Profiel

Xander1
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht

• Algemeen
• Marine
• Mijn Kleinkinderen
• Vogels Deel 1
• Alexander de Vogelaar
• Waarom zingen de Vogels?
• Vogels Deel 2
• Een mooie Zondag 08-07-07.
• Paarden in Nood!!!!!!
• Naar de Dierentuin
• Het was zover.
• De Balinees
• Vogels Deel 3
• Dakota DC-3
• De Grutto
• Hij was er weer.
• Cultuurvogels op en rond het Grieks...
• De cultuur vogels "DE RANSUIL" (Asi...
• "De bijeenkomst van ct-ers?"
• "De Huismus, een bedreigde vogelsoort"
• Verslag in de Krant.
• "Het Goudhaantje"
• ""De Torenvalk"
• "De Buizerd"
• "Dagboek van een Vogelaar"
• " De Knobbelzwaan"
• "Rondje domein Meinerswijk"
• " De Grote Zaagbek "
• " De Scholekster "
• " Het park Sonsbeek "
• " Torenvalk deel 2 "
• " De Blauwe Reiger "
• " De Ooypolder "
• " De Steltlopers hier in Nederland "
• " De Klimaatverandering in Nederla...
• " Het Witgatje "
• " Het vogelrijk in de Natuur "
• " De Patrijs "
• " De Knobbelzwaan Deel 2 "
• " De Vogeltelling 2008 "
• " De invasie van Brandganzen "
• " De Rietgors "
• " Invasie van Spreeuwen "
• " De Mandarijn eend "
• " De Winterkoning "
• " De Putter "
• " Het echtpaar Boerenganzen "
• " Torenvalk deel 3 "
• " De Aalscholver "
• " De Kuifeend "
• " Rondje de Jufferswaard "
• " De Canadese Gans "
• " De Grote Lijster "
• " Het Waterhoentje "
• " De Staartmezen "
• " De Grote Bonte Specht "
• " Torenvalk Deel 4 "
• " De Ooievaar "
• " De Boomklever "
• " De Wilde Hazen "
• " De Scholekster " Deel 2
• " De Zanglijster "
• " Torenvalk deel 5 "
• " De Witte Kwikstaart "
• " De Grutto " Deel 2
• " De Graspieper "
• " Het Roodborstje "
• " De Watersnip "
• " De Boomkruiper "
• " Het Sijsje "
• " De Pimpelmees "
• " Vogels "
• " De Tureluur "
• " De Wulp "
• " De Grutto " Deel 3
• " De Winterkoning " Deel 2
• " De Pimpelmees Deel 2 "
• " De Grote Bonte Specht " Deel 2
• " De Bergeend "
• " De Grutto " Deel 4
• " De Staartmezen " Deel 2
• " Het Roodborstje " Deel 2
• " De Scholekster " Deel 3
• " De Fuut "
• " De Holenduif "
• " De Knobbelzwaan " Deel 3
• " De Grauwe Gans "
• " De Rietgors " Deel 2
• " Muizen "
• " De Gele Kwikstaart "
• " De Kleine Plevier "
• " De Kluut "
• " De Graspieper " Deel 1
• " De Zwartkop "
• " De Fitis "
• " De Tjiftjaf "
• " De Zwarte Zwaan "
• " De Roodborsttapuit "
• " Vogels rondom het eiland Ameland "
• " De Pimpelmees " Deel 3
• " Een gast op bezoek "
• " Het doden van Grauwe Ganzen op Te...
• " De Steenuil "
• " Vogels van Kemer " (Turkije) Deel 1
• " De Sprinkhaanzanger "
• " De Geelgors "
• " Vogels van Kemer " Deel 2
• " Vogels van Kemer " Deel 3
• " Vogelfestival 2008 "
• " Vogels van Kemer " Deel 4
• " De Patrijs " Deel 2
• " Torenvalk " Deel 5
• " Vogels van Kemer " Deel 5
• " Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken"
• " De Knobbelzwaan " Deel 4
• " Vogels van Meinerswijk "
• " De Putter " Deel 2
• " De IJsvogel "
• " De Zwarte Roodstaart "
• " De Fuut " Deel 2
• " De Huismus " Deel 2
• " De Nestkast "
• " De Lepelaar "
• " De Kluten " Deel 2
• " De Citroenkwikstaart "
• " Torenvalk " Deel 6
• " Vogels rondom de tuin "
• " De Blauwe Reiger " Deel 2
• " De Zilverplevier "
• " De vijand van de zoetwatervissers "
• " De Vlinder Vallei "
• " Vogels rondom TunesiŽ "
• " De Dodaars "
• " De Knobbelzwaan " Deel 5
• " Het Witgatje " Deel 2
• " De Krakeend "
• " Vogels hier in Nederland "
• " De Kramsvogel "
• " De Boomkruiper " Deel 2
• " De Buizerd " Deel 2
• " Een uurtje spotten op Balkon of i...
• " De Knobbelzwaan " Deel 6
• " De Tafeleend "
• " Vogel van het jaar 2009 "
• " De Millingerwaard "
• " De Houtduif "
• " De Keep "
• " Groenpootruiter "
• " De Slobeend "
• " De Grote Mantelmeeuw "
• " De Arabische Buulbuul "
• Vogels van Ameland 2009
• " Nat. Tuinvogeltelling 2010 "
• " De Maskerklauwier "
• " Tuinvogeltelling 2010 "
• " De Buizerd " Deel 3
• " De Kramsvogel "
• " De Fuut "
• " De Fuut " Deel 3
• " De Waterpieper "
• " De Tafeleend " Deel 2
• " De Grote Zaagbekken "
• " De Grote Zilverreiger "
• " De Inspectie "
• " De Grote Zilverreiger " Deel 2
• " Een kleiputtencomplex "
• " De Ooievaars " (Meinerswijk)
• " De Bosruiter "
• " De Ringmus "
• " De Grasmus "
• " De Oeverloper "
• " De Lepelaar " Deel 2
• " De Groenpootruiter " Deel 2
• " De Kleine Karekiet "
• " Visdiefje "
• " Vogels van Kreta "
• " De Steenuil " Deel 1
• " De Helmparelhoen "
• " De Mussen "
• " Een Soepgans "
• " De Grauwe Vliegenvanger "
• " Vogels van Belek "
• " De Vink "
• " De Roodborst in de winter "
• " Vogel van het jaar 2011 "
• " Nat. Tuinvogeltelling 2011 "
• " De Wintertaling "
• " Mijn tuinvogeltelling 2011 "
• " De Kleine Zwaan "
• " De Grote Bonte Specht " Deel 3
• " Een beetje geluk "
• " De Houtduif " Deel 2
• " De Steenuil " Deel 2
• " De Pijlstaart "
• " De Kemphaan "
• " De Kievit "
• " De Scholekster " 2011
• " De Witte Kwikstaart "
• " De Watersnip " 2011
• " De Mantelmeeuw " 2011
• " De Putter " 2011
• " De Tjiftjaf " 2011
• " Het Steenuiltje " 2011
• " De Tureluur " 2011
• " De Kluten " 2011
• " Een Graspiepertje " 2011
• " Weide Vogels " 2011
• " De Zwarte Ruiter " 2011
• " De Gele Kwikstaart " 2011
• " De Kleine Plevier " 2011
• " De Merel " 2011
• " De Roodborsttapuit " 2011
• " De Bosruiter " 2011
• " De Blauwe Reiger " 2011
• " De Kneu " 2011
• " Jonge Pimpelmezen " 2011
• " De Oeverloper " 2011
• " De Kleine Karekiet " 2011
• " De Lepelaar " 2011
• " De Wulp " 2011
• " De Hop " 2011
• " De Groenling " 2011
• " De Nijlganzen " 2011
• " De Patrijs " 2011
• " De Fitis " 2011
• " Een Witgatje " 2011
• " De Arabische BuulBuul " 2011
• " De Zwartkop " 2011
• " De Vogeltrek " 2011
• " De Knobbelzwaan " 2011
• " De Fazant " 2011
• " De Groene Specht " 2011
• " De Grote Zilverreiger " 2011
• " Een Hybride " 2011
• " De Dodaars " 2011
• " Patrijzen " 2011
• " Mijn eerste Lustrum "
• " De Pestvogel " 2011
• " Torenvalkje " 2011
• " De Spreeuw " 2011
• " De Smient " 2011
• " Nat. Tuinvogeltelling 2012 "
• " De Ooievaar " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012
• " Ransuilen " 2012
• " De Grote Zaagbekken " 2012
• " De Aalscholver " 2012
• " De IJsvogel " 2012
• " De Scholekster " 2012
• " De Fuut " 2012
• " De Grutto " 2012
• " De Tureluur " 2012
• " De Indische Gans " 2012
• " De Kemphaan " 2012
• " Een Porseleinhoen " 2012
• " De Tjiftjaf " 2012
• " De Kneutjes " 2012
• " Groep Weidevogels " 2012
• " De Kleine Plevier " 2012
• " De Gele Kwikstaart " 2012
• " De Pimpelmezen " 2012
• " De Rietgors " 2012
• " De Lepelaar " 2012
• " De Watersnip " 2012
• " De Kluten " 2012
• " De Zwarte Stern " 2012
• " De Sperwer " 2012
• " De Putter " 2012
• " De Fitis " 2012
• " De Casarca " 2012
• " De Wulp " 2012
• " De Groenpootruiter " 2012
• " Een vrouwtje Rietgors " 2012
• " De Steenuil " 2012
• " De Ganzen " 2012
• " De Hop " 2012
• " De Kleine Karekiet " 2012
• " De Ooievaarstrek " 2012
• " De Tapuit " 2012
• " Een Visdiefje " 2012
• Tjiftjaf....of.....Fitis 2012
• " Krakeenden " 2012
• " De Vogeltrek " 2012
• " Gaai in Turkije "
• " Putters in Turkije " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012 De...
• " De Grote Bonte Specht " 2012
• " Buizerds in Turkije " 2012
• " Een Waterral " 2012
• " De Spreeuw " 2012
• " De Stormmeeuw " 2012
• " Een Torenvalk " 2012
• " Roodborstje in mijn tuin " 2012
• " Mijn (winter) tuinvrienden " 2012
• " Een Boomklever " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012 De...
• " De Buizerd " 2012
• " Nat. Tuinvogeltelling " 2013
• " Verzorging van het verenkleed "
• " IJsvogel " 2013
• " Vogel van het jaar " 2013
• " De Buizerd " 2013
• " Mijn tuinvogeltelling 2013 "
• " Kramsvogels " 2013
• " De Patrijzen " 2013
• " Ransuilen " 2013
• " Smienten " 2013
• " Krakeenden " 2013
• " Torenvalkje " 2013
• " Kraanvogels " 2013
• " Grote Zilverreiger " 2013
• " De Ringmus " 2013
• " Sijzen " 2013
• " Futen " 2013
• " De Veldleeuwerik " 2013
• " Watersnippen " 2013
• " De Grutto's " 2013
• " Tureluurs " 2013
• " Steenuiltjes " 2013
• " De Zwarte Roodstaart " 2013
• " De Zwartkop " 2013
• " De Fluiter " 2013
• " De Oeverzwaluw " 2013
• " De Grauwe Klawier " 2013
• " De Kluten " 2013
• " De Roodborsttapuiten " 2013
• " Een Hybride " 2013
• " De Vogeltrek " 2013
• " De Winterkoning " 2013
• " De Grauwe Vliegenvanger " 2013
• " Nat.Tuinvogeltelling " 2014
• " Vogel van het jaar " 2014
• " De Indische Gans " 2014
• " De Ransuilen " 2014
• " Grote Kruisbekken " 2014
• " De Klapekster " 2014
• " De Kraanvogels " 2014
• " De Tureluur " 2014
• " De Grutto " 2014
• " De Kleine Mantelmeeuw " 2014
• " De Buidelmees " 2014
• " Vale Gier " 2014
• " De Gele Kwikstaart " 2014
• " Kleine Plevier " 2014
• " Tjiftjaf " 2014
• " Tapuit " 2014
• " Dodaars " 2014
• " De Fluiter " 2014
• " Veldleeuwerik " 2014
• " De Oeverloper " 2014
• " Grasmus " 2014
• " Kleine Karekiet " 2014
• " Zwarte Stern " 2014
• " Bosrietzanger " 2014
• " Visdief " 2014
• " Roodborsttapuiten " 2014
• " Groenpootruiter " 2014
• " Oeverloper " 2014
• " Watersnip " 2014
• " Temmincks Strandloper " 2014
• " Kemphaan " 2014
• " Kleine Strandloper " 2014
• " Rosse Grutto " 2014
• " Bontbekplevier " 2014
• " Wulp " 2014
• " Goudplevier " 2014
• " Zwarte Ooievaar " 2014
• Vogels van Kusadasi okt. 2014
• " Waterral " 2014
• " Baardmannen " 2015
• " Nat. Tuinvogeltelling 2015 "
• " Zaagbekken " 2015
• " IJsvogel " 2015
• " Patrijzen " 2015
• " Ooievaar " 2015
• " Staartmees " 2015
• " Leucitische Merel " 2015
• " Scholekster " 2015
• " Kemphaan " 2015
• " Grutto " 2015
• " Tureluur " 2015
• " Kleine Plevier " 2015
• " Kleur-Ringdragend " 2015
• " Lepelaar " 2015
• " Boerenzwaluw " 2015
• " Gele Kwikstaart " 2015
• " Graspieper " 2015
• " Koekoek " 2015
• " Putter " 2015
• " Zwarte Stern " 2015
• " Dodaars " 2015
• " Groenpootruiter " 2015
• " Torenvalk " 2015
• " Watersnip " 2015
• " Krombekeend " 2015
• " Boomklever " 2015
• " Kleine Zilverreiger " 2015
• " Grauwe Vliegenvanger " 2015
• " Kuifmees " 2015
• " Bonte Kraai " 2015
• " Waterral " 2015
• " IJsvogel " 2015
• " Zwartbuikwaterspreeuw " 2015
• " Grote Bonte Specht " 2015
• " Grote Zaagbek " 2016
• " Staartmees " 2016
• " Vogels van het Veluwshof " 2016
• " Vogels van het Veluwshof " 2017
• Vogels in het jaar 2018
_Laatste Weblog artikelen

" de Notenkraker "
27 november 2018 09:29

" De Kleine Barmsijs "
10 november 2018 10:51

Wintergast
28 maart 2018 11:49

Klein maar Fijn
11 februari 2018 12:25

" Een bijzondere mooie w...
07 februari 2018 06:14
Fotoboeken


'' De Ooievaar '' 2012 (20)
_
Vogels in de Natuur (1)
_

Vogels in de Natuur ( deel 3) (57)
_
Cultuurvogels op en rond het griekse eiland Karpathos (66)
_

Vogels in de Natuur (deel 2) (107)
_
De Vogelaar (5)
_


Weblog Vrienden


Ladybird50
Van: Ladybird50

Redsblog
Van: redone

Mo en zo
Van: Marianne

Janwillem32
Van: janwillem32

Levendelol
Van: jackij1

Loefke
Van: loefke

Hildes hoekje
Van: Hilde-bs
Gastenboek berichten

Mieke Bon
10 april 2018 11:19
_
Sinds twee dagen geen kleine vogel meer te zien!?..voorheen allerlei soorten omdat ik voeder. Maar nu ook geen kl. Vogels in omgeving hoe kan dat?

Greet ( Gribou---Greet )
23 februari 2018 13:21
_
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag . Ik wens je een gezellige dag en een fijn weekend . groet Greet

Frits Tomassen RTV arnhem
18 april 2017 16:22
_
Dag meneer Welle! Graag zou ik u uitnodigen als gast bij een radio -programma voor RTV Arnhem. Zou u mij willen bellen? 0623245610. Alvast hartelijk dank. Met vriendelijke groet, Frits Tomassen.
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door Saga om 20:54
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Saga om 20:53
_
Saga Online

Door S.postma om 20:52
_
S.postma Online

Door annette49 om 20:50
_
Annette49 Online

Door Bell55 om 20:50
_
Bell55 Online

Door luciaT. om 20:48
_
LuciaT. Online

Door tteun om 20:45
_
Tteun Online

Door Annelies1 om 20:45
_
Annelies1 Online

_

_
G
astenboek berichten
_
• Bericht plaatsen


Uw bericht

Naam   
Bericht   
Captcha_Beveiligingsvraag

Welk dier is dit?


Mieke Bon
Sinds twee dagen geen kleine vogel meer te zien!?..voorheen allerlei soorten omdat ik voeder. Maar nu ook geen kl. Vogels in omgeving hoe kan dat?
10 april 2018 11:19


Greet ( Gribou---Greet )
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag .
Ik wens je een gezellige dag en een fijn weekend .
groet Greet
23 februari 2018 13:21


Frits Tomassen RTV arnhem
Dag meneer Welle! Graag zou ik u uitnodigen als gast bij een radio -programma voor RTV Arnhem. Zou u mij willen bellen? 0623245610. Alvast hartelijk dank. Met vriendelijke groet, Frits Tomassen.
18 april 2017 16:22


Xander
Leuk dat jij via deze website reageerde op mijn verjaardag.
Bedankt en wens jou en jouw familie een fijn weekend.
Groet,...Xander
24 februari 2017 15:00


Greet ( Gribou---Greet )
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag .
Ik wens je een fijne dag .
groet Greet
23 februari 2017 14:23


Xander de Vogelaar
Hallo Wil en M knol,

Ook hier in mijn tuin zitten er maar weinig vogels, en weet ook niet wat hiervan de oorzaak is?
De meeste vogels zijn nu echt rustig en ze zitten dan ook echt te slapen overdag, in struiken of gewoon in bomen.
Zo sparen zij hun energie. Maar in Hoenderloo waar ik een chalet heb zie ook nu ook veel wintergasten, en komen elke dag wel even langs. Zie ook mijn artikeltje, vogels van het Veluws Hof.
Ook hoop wel dat ze straks meer vogels weer in onze tuinen zitten en ik geef jullie een kleine advies, voer nu regelmatig zoals pinda's of pindakaas en zonnepitten. En misschien heb je dan kans dat ze regelmatig langs komen. Want vogels moet je lokken. Succes en groetjes van een vogelaar,...Xander
19 december 2016 11:57


M knol
Het is december en geen enkele vogel in mijn tuin detuin is niet verandert heb ze altijd gevoerd ik woon in drenthe
19 december 2016 09:28


Wil
13 december 2016: wij zien al een paar weken geen vogels meer in onze tuin. Zijn ze op de Veluwe of in de bossen? Of is er een vogelkoorts drama onder wilde vogels? Of een nieuwe kat die de buurt onveilig maakt (onze oudere katers waren vannacht druk met hun territorium verdediging en vangen gelukkig nog muizen). Wie het weet mag het zeggen. Dank vast en mooie feestdagen toegewenst ook.
13 december 2016 10:56


Alexander Welle
Hoi Jan,
Wat leuk dat jij reageerde op mijn blog en bedankt voor jou complimenten!
Gelukkig zijn wij er achter gekomen dat het een Napoleonwever moet zijn en ik heb dat meteen veranderd op mijn waarnemingen.
Fijn weekend en groetjes van een vogelvriend,...Xander
14 augustus 2015 10:29


Jan Bernardus
De vogel die je vandaag fotografeerde, dat is een Napoleon wever, inderdaad een ontsnapte vogel.
Wat een prachtige vogel he, mooie foto.
Trouwens je hebt een mooie blog, compliment.
13 augustus 2015 21:27


Xander de Vogelaar
Hallo Koos,

Als ik zoal leest dan zijn jullie aardig bijgeschoold op het gebied van onze vogelsoorten! Ik weet dat Friesland een mooie provincie is om daar veel kennis op te doen voor een vogelaar en dan leer je veel in de praktijk! Daarnaast moet je wel een vogelboek hebben en geluiden moet je leren in de praktijk. Om jouw vraag te beantwoorden denk ik zelf dat het een graspieper kan zijn, want dit vogeltje wipt soms weleens met zijn staart. Als je mijn laatste artikeltje ziet (Graspieper 2015), dan kun je misschien, volgens de beschrijving van jou even vergelijken of het klopt! Als het niet zo is dan zou je de foto van dit vogeltje evt op deze site kunnen zetten, of op sturen naar mij!
Ik hoop dat ik je genoeg te hebben ingelicht en leuk dat jij reageerde in mijn gastenboek!
M.v.gr.
Xander de Vogelaar
26 juni 2015 17:21


Koos de Vries
Hallo Xander,

Aan het eind van de vakantie in Friesland aan het Tjeukemeer komen we tot de conclusie dat wij (mijn vrouw en ik) onze vogelspot-schat aardig hebben uitgebreid. In de Easterskar zagen we naast buizerds ook een bruine kiekendief. Verder opnieuw een prachtige blauwborst gezien, rietgorzen, karekieten etc. Vandaag zagen we een vogel die we niet konden thuisbrengen. Hij bewoog als een kwikstaart, maar was het niet. Niet dat typische witzwarte koppie, ook geen gele. We zagen hem aan de rand van het Tjeukemeer. Bruinig van boven, lichtgrijs van onder en beetje donkere vlek(jes?) op zijn borst. Wel dat typische wippen. Wat denk je? Zou het een pieper kunnen zijn, of wippen die niet met hun staart?
25 juni 2015 19:42


Ricardo
Hallo Xander heb je leuke tips voor meinerswijk of wil je misschien een keer samen in het weekend mij de plekken leren kennen en mij beter te maken in het kijken en vooral fotograferen van vogels ....vind de buizerd foto's erg mooi

mail me maar even wat je ervan vind groetjes Ricardo

51 j hobby fotografie natuur vogels
duiven bij arnhem
info@bullbox.n l
07 juni 2015 08:51


Xander de Vogelaar
Hoi Cees, allereerst welkom op deze site en dat jij ook een vogelaar bent.
Leuk om te horen van een mede-vogelaar dat je mijn weblog prachtig vond.
En ja,...het is een prachtige hobby en ben tevens vrijwilliger waarnemer in mijn regio!
Daarnaast probeer ik onze vogels te fotograferen en dan deze hier op mijn weblog te plaatsen met een verhaaltje erbij! Ik wens jou veel succes met het vogelen in jouw buurt en bedankt dat jij een bezoekje bracht en reageerde! Groet van een vogelaar,...Xander
19 maart 2015 09:48


Cees van Hunnik
Medevogelaar die jouw weblog prachtig vind.Ben nieuw lid en vogelaar rond Zwolle
12 maart 2015 19:22


Xander de Vogelaar
Wat leuk Liesbeth dat jij even langs kwam op mijn weblog, en je kunt hier veel over onze vogels vinden! Bedankt en tot horens!
Groetjes,..Alexander
26 september 2014 12:14


Liesbeth van der Houven
Hallo Alexander,
Ik heb net je blog gevonden en al het één en ander bekeken. Het ziet er prachtig uit en is ook nog eens leerzaam. Ik kom snel de rest bekijken!
Groetjes, Liesbeth
26 september 2014 11:25


Xander de Vogelaar
" Ik wens " Ina
27 augustus 2014 19:56


Xander de Vogelaar
Dank je wel Ina voor jouw bezoekje en reactie!
Dromen kunnen uitkomen en elke dag kan je van onze vogels leren, maar dan moet je wel veel in de natuur zijn en onze vogels observeren!
En voor een vogelaar geldt,...veel geduld en nogmaals veel geduld!
Ik was jou veel succes in jouw toekomst, en ik hoop iets van je te horen hoe het gaat!

Groet van een vogelvriend,...Xander
27 augustus 2014 19:55


Ina Bouhuijzen
Wat een geweldige weblog en prachtige foto's!
Daar kan ik alleen nog maar van dromen en heel veel van leren!

26 augustus 2014 19:45


Xander de Vogelaar
Bedankt Ernst voor je bezoekje en leuk om te horen dat je weer genoten hebt van mijn foto's en artikeltjes!

Fijn weekend en een groet van een vogelvriend,...Xander
26 juli 2014 14:07


Ernst Kersloot
Hallo Xander,
Ik heb weer genoten van je foto,s en artikelen.
Ze waren weer zeer leerzaam voor mij.
Groetjes,
26 juli 2014 13:16


Xander de Vogelaar
Hallo Yvon Breurken Dijkman,

Wat leuk om te horen dat jij voor het éérst een Casarca heeft gezien, en het is een rostgans!
Ze kunnen behoorlijk luidruchtig zijn en in hun vlucht (die normaal is) zie je zijn opvallende zwart-wit vleugels! Het mannetje is te herkennen in de zomer aan zijn zwarte halsring! En deze Casarca zijn in het verleden hier uitgezet en verwilderd in onze vogelwereld! Tevens broeden zij in meren en op zandbanken.
Leuk om te horen dat jij op mijn weblogje bent terecht gekomen en je kunt hier van alles zoeken aan vogels die hier leven en broeden!

Veel plezier en bedankt voor de info en een goed weekend en groetjes van een vogelvriend,....Xander
24 juli 2014 19:40


Yvon Breurken Dijkman
Ik heb in Medemblik een zomerhuis en vandaag voor t eerst een Casarca gezien.
Ik wist niet wat t was, een eend of een gans, dus heb ik t opgezocht en kwam vanzelf bij U terecht. Wat een mooie vogel is t en het geluid kan ik t beste omschrijven als toeteren.
Kan deze vogel moeilijk opstijgen om te vliegen of zal er dan iets mee mis zijn want even snel wegvliegen kan die niet
23 juli 2014 16:39


ria van den broek
Al mijn torennvalkjes zijn sinds vorige week uit gevlogen, maar het mooie is dat ze met zijn alle nog steeds in de tuin en omgeving zijn,de kooi hangt in een grote poelier erg groot en de eerste dagen hebben ze daar als takekkelingen in door gebracht samen met pa en ma die nog wat muizen aanvoerde vanaf gisteren zijn ze zelf op jacht ik heb een vergrote tuinen woon midden in een natuurgebied dus een klein paradijs voor de vogels helaas moet ik om gezondheids redenen gaan verhuizenmaar alleen als er iemand komt die dit door kan zetten de vogel rekenen erop wens jullie allemaal nog een mooie vogel zomer ria
21 juni 2014 19:39


Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17