Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
De Vogelaar
Alles over onze Vogels!
_
Home__Weblog__Prikbord__Foto's__Links__Gastenboek__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


Hallo bezoeker. Welkom op mijn blog, en leuk dat u even langs kwam. Het zou leuk zijn als u een berichtje achter laat. Alvast bedankt hiervoor. Alexander de Vogelaar.Mijn Profiel

Xander1
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht

• Algemeen
• Marine
• Mijn Kleinkinderen
• Vogels Deel 1
• Alexander de Vogelaar
• Waarom zingen de Vogels?
• Vogels Deel 2
• Een mooie Zondag 08-07-07.
• Paarden in Nood!!!!!!
• Naar de Dierentuin
• Het was zover.
• De Balinees
• Vogels Deel 3
• Dakota DC-3
• De Grutto
• Hij was er weer.
• Cultuurvogels op en rond het Grieks...
• De cultuur vogels "DE RANSUIL" (Asi...
• "De bijeenkomst van ct-ers?"
• "De Huismus, een bedreigde vogelsoort"
• Verslag in de Krant.
• "Het Goudhaantje"
• ""De Torenvalk"
• "De Buizerd"
• "Dagboek van een Vogelaar"
• " De Knobbelzwaan"
• "Rondje domein Meinerswijk"
• " De Grote Zaagbek "
• " De Scholekster "
• " Het park Sonsbeek "
• " Torenvalk deel 2 "
• " De Blauwe Reiger "
• " De Ooypolder "
• " De Steltlopers hier in Nederland "
• " De Klimaatverandering in Nederla...
• " Het Witgatje "
• " Het vogelrijk in de Natuur "
• " De Patrijs "
• " De Knobbelzwaan Deel 2 "
• " De Vogeltelling 2008 "
• " De invasie van Brandganzen "
• " De Rietgors "
• " Invasie van Spreeuwen "
• " De Mandarijn eend "
• " De Winterkoning "
• " De Putter "
• " Het echtpaar Boerenganzen "
• " Torenvalk deel 3 "
• " De Aalscholver "
• " De Kuifeend "
• " Rondje de Jufferswaard "
• " De Canadese Gans "
• " De Grote Lijster "
• " Het Waterhoentje "
• " De Staartmezen "
• " De Grote Bonte Specht "
• " Torenvalk Deel 4 "
• " De Ooievaar "
• " De Boomklever "
• " De Wilde Hazen "
• " De Scholekster " Deel 2
• " De Zanglijster "
• " Torenvalk deel 5 "
• " De Witte Kwikstaart "
• " De Grutto " Deel 2
• " De Graspieper "
• " Het Roodborstje "
• " De Watersnip "
• " De Boomkruiper "
• " Het Sijsje "
• " De Pimpelmees "
• " Vogels "
• " De Tureluur "
• " De Wulp "
• " De Grutto " Deel 3
• " De Winterkoning " Deel 2
• " De Pimpelmees Deel 2 "
• " De Grote Bonte Specht " Deel 2
• " De Bergeend "
• " De Grutto " Deel 4
• " De Staartmezen " Deel 2
• " Het Roodborstje " Deel 2
• " De Scholekster " Deel 3
• " De Fuut "
• " De Holenduif "
• " De Knobbelzwaan " Deel 3
• " De Grauwe Gans "
• " De Rietgors " Deel 2
• " Muizen "
• " De Gele Kwikstaart "
• " De Kleine Plevier "
• " De Kluut "
• " De Graspieper " Deel 1
• " De Zwartkop "
• " De Fitis "
• " De Tjiftjaf "
• " De Zwarte Zwaan "
• " De Roodborsttapuit "
• " Vogels rondom het eiland Ameland "
• " De Pimpelmees " Deel 3
• " Een gast op bezoek "
• " Het doden van Grauwe Ganzen op Te...
• " De Steenuil "
• " Vogels van Kemer " (Turkije) Deel 1
• " De Sprinkhaanzanger "
• " De Geelgors "
• " Vogels van Kemer " Deel 2
• " Vogels van Kemer " Deel 3
• " Vogelfestival 2008 "
• " Vogels van Kemer " Deel 4
• " De Patrijs " Deel 2
• " Torenvalk " Deel 5
• " Vogels van Kemer " Deel 5
• " Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken"
• " De Knobbelzwaan " Deel 4
• " Vogels van Meinerswijk "
• " De Putter " Deel 2
• " De IJsvogel "
• " De Zwarte Roodstaart "
• " De Fuut " Deel 2
• " De Huismus " Deel 2
• " De Nestkast "
• " De Lepelaar "
• " De Kluten " Deel 2
• " De Citroenkwikstaart "
• " Torenvalk " Deel 6
• " Vogels rondom de tuin "
• " De Blauwe Reiger " Deel 2
• " De Zilverplevier "
• " De vijand van de zoetwatervissers "
• " De Vlinder Vallei "
• " Vogels rondom TunesiŽ "
• " De Dodaars "
• " De Knobbelzwaan " Deel 5
• " Het Witgatje " Deel 2
• " De Krakeend "
• " Vogels hier in Nederland "
• " De Kramsvogel "
• " De Boomkruiper " Deel 2
• " De Buizerd " Deel 2
• " Een uurtje spotten op Balkon of i...
• " De Knobbelzwaan " Deel 6
• " De Tafeleend "
• " Vogel van het jaar 2009 "
• " De Millingerwaard "
• " De Houtduif "
• " De Keep "
• " Groenpootruiter "
• " De Slobeend "
• " De Grote Mantelmeeuw "
• " De Arabische Buulbuul "
• Vogels van Ameland 2009
• " Nat. Tuinvogeltelling 2010 "
• " De Maskerklauwier "
• " Tuinvogeltelling 2010 "
• " De Buizerd " Deel 3
• " De Kramsvogel "
• " De Fuut "
• " De Fuut " Deel 3
• " De Waterpieper "
• " De Tafeleend " Deel 2
• " De Grote Zaagbekken "
• " De Grote Zilverreiger "
• " De Inspectie "
• " De Grote Zilverreiger " Deel 2
• " Een kleiputtencomplex "
• " De Ooievaars " (Meinerswijk)
• " De Bosruiter "
• " De Ringmus "
• " De Grasmus "
• " De Oeverloper "
• " De Lepelaar " Deel 2
• " De Groenpootruiter " Deel 2
• " De Kleine Karekiet "
• " Visdiefje "
• " Vogels van Kreta "
• " De Steenuil " Deel 1
• " De Helmparelhoen "
• " De Mussen "
• " Een Soepgans "
• " De Grauwe Vliegenvanger "
• " Vogels van Belek "
• " De Vink "
• " De Roodborst in de winter "
• " Vogel van het jaar 2011 "
• " Nat. Tuinvogeltelling 2011 "
• " De Wintertaling "
• " Mijn tuinvogeltelling 2011 "
• " De Kleine Zwaan "
• " De Grote Bonte Specht " Deel 3
• " Een beetje geluk "
• " De Houtduif " Deel 2
• " De Steenuil " Deel 2
• " De Pijlstaart "
• " De Kemphaan "
• " De Kievit "
• " De Scholekster " 2011
• " De Witte Kwikstaart "
• " De Watersnip " 2011
• " De Mantelmeeuw " 2011
• " De Putter " 2011
• " De Tjiftjaf " 2011
• " Het Steenuiltje " 2011
• " De Tureluur " 2011
• " De Kluten " 2011
• " Een Graspiepertje " 2011
• " Weide Vogels " 2011
• " De Zwarte Ruiter " 2011
• " De Gele Kwikstaart " 2011
• " De Kleine Plevier " 2011
• " De Merel " 2011
• " De Roodborsttapuit " 2011
• " De Bosruiter " 2011
• " De Blauwe Reiger " 2011
• " De Kneu " 2011
• " Jonge Pimpelmezen " 2011
• " De Oeverloper " 2011
• " De Kleine Karekiet " 2011
• " De Lepelaar " 2011
• " De Wulp " 2011
• " De Hop " 2011
• " De Groenling " 2011
• " De Nijlganzen " 2011
• " De Patrijs " 2011
• " De Fitis " 2011
• " Een Witgatje " 2011
• " De Arabische BuulBuul " 2011
• " De Zwartkop " 2011
• " De Vogeltrek " 2011
• " De Knobbelzwaan " 2011
• " De Fazant " 2011
• " De Groene Specht " 2011
• " De Grote Zilverreiger " 2011
• " Een Hybride " 2011
• " De Dodaars " 2011
• " Patrijzen " 2011
• " Mijn eerste Lustrum "
• " De Pestvogel " 2011
• " Torenvalkje " 2011
• " De Spreeuw " 2011
• " De Smient " 2011
• " Nat. Tuinvogeltelling 2012 "
• " De Ooievaar " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012
• " Ransuilen " 2012
• " De Grote Zaagbekken " 2012
• " De Aalscholver " 2012
• " De IJsvogel " 2012
• " De Scholekster " 2012
• " De Fuut " 2012
• " De Grutto " 2012
• " De Tureluur " 2012
• " De Indische Gans " 2012
• " De Kemphaan " 2012
• " Een Porseleinhoen " 2012
• " De Tjiftjaf " 2012
• " De Kneutjes " 2012
• " Groep Weidevogels " 2012
• " De Kleine Plevier " 2012
• " De Gele Kwikstaart " 2012
• " De Pimpelmezen " 2012
• " De Rietgors " 2012
• " De Lepelaar " 2012
• " De Watersnip " 2012
• " De Kluten " 2012
• " De Zwarte Stern " 2012
• " De Sperwer " 2012
• " De Putter " 2012
• " De Fitis " 2012
• " De Casarca " 2012
• " De Wulp " 2012
• " De Groenpootruiter " 2012
• " Een vrouwtje Rietgors " 2012
• " De Steenuil " 2012
• " De Ganzen " 2012
• " De Hop " 2012
• " De Kleine Karekiet " 2012
• " De Ooievaarstrek " 2012
• " De Tapuit " 2012
• " Een Visdiefje " 2012
• Tjiftjaf....of.....Fitis 2012
• " Krakeenden " 2012
• " De Vogeltrek " 2012
• " Gaai in Turkije "
• " Putters in Turkije " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012 De...
• " De Grote Bonte Specht " 2012
• " Buizerds in Turkije " 2012
• " Een Waterral " 2012
• " De Spreeuw " 2012
• " De Stormmeeuw " 2012
• " Een Torenvalk " 2012
• " Roodborstje in mijn tuin " 2012
• " Mijn (winter) tuinvrienden " 2012
• " Een Boomklever " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012 De...
• " De Buizerd " 2012
• " Nat. Tuinvogeltelling " 2013
• " Verzorging van het verenkleed "
• " IJsvogel " 2013
• " Vogel van het jaar " 2013
• " De Buizerd " 2013
• " Mijn tuinvogeltelling 2013 "
• " Kramsvogels " 2013
• " De Patrijzen " 2013
• " Ransuilen " 2013
• " Smienten " 2013
• " Krakeenden " 2013
• " Torenvalkje " 2013
• " Kraanvogels " 2013
• " Grote Zilverreiger " 2013
• " De Ringmus " 2013
• " Sijzen " 2013
• " Futen " 2013
• " De Veldleeuwerik " 2013
• " Watersnippen " 2013
• " De Grutto's " 2013
• " Tureluurs " 2013
• " Steenuiltjes " 2013
• " De Zwarte Roodstaart " 2013
• " De Zwartkop " 2013
• " De Fluiter " 2013
• " De Oeverzwaluw " 2013
• " De Grauwe Klawier " 2013
• " De Kluten " 2013
• " De Roodborsttapuiten " 2013
• " Een Hybride " 2013
• " De Vogeltrek " 2013
• " De Winterkoning " 2013
• " De Grauwe Vliegenvanger " 2013
• " Nat.Tuinvogeltelling " 2014
• " Vogel van het jaar " 2014
• " De Indische Gans " 2014
• " De Ransuilen " 2014
• " Grote Kruisbekken " 2014
• " De Klapekster " 2014
• " De Kraanvogels " 2014
• " De Tureluur " 2014
• " De Grutto " 2014
• " De Kleine Mantelmeeuw " 2014
• " De Buidelmees " 2014
• " Vale Gier " 2014
• " De Gele Kwikstaart " 2014
• " Kleine Plevier " 2014
• " Tjiftjaf " 2014
• " Tapuit " 2014
• " Dodaars " 2014
• " De Fluiter " 2014
• " Veldleeuwerik " 2014
• " De Oeverloper " 2014
• " Grasmus " 2014
• " Kleine Karekiet " 2014
• " Zwarte Stern " 2014
• " Bosrietzanger " 2014
• " Visdief " 2014
• " Roodborsttapuiten " 2014
• " Groenpootruiter " 2014
• " Oeverloper " 2014
• " Watersnip " 2014
• " Temmincks Strandloper " 2014
• " Kemphaan " 2014
• " Kleine Strandloper " 2014
• " Rosse Grutto " 2014
• " Bontbekplevier " 2014
• " Wulp " 2014
• " Goudplevier " 2014
• " Zwarte Ooievaar " 2014
• Vogels van Kusadasi okt. 2014
• " Waterral " 2014
• " Baardmannen " 2015
• " Nat. Tuinvogeltelling 2015 "
• " Zaagbekken " 2015
• " IJsvogel " 2015
• " Patrijzen " 2015
• " Ooievaar " 2015
• " Staartmees " 2015
• " Leucitische Merel " 2015
• " Scholekster " 2015
• " Kemphaan " 2015
• " Grutto " 2015
• " Tureluur " 2015
• " Kleine Plevier " 2015
• " Kleur-Ringdragend " 2015
• " Lepelaar " 2015
• " Boerenzwaluw " 2015
• " Gele Kwikstaart " 2015
• " Graspieper " 2015
• " Koekoek " 2015
• " Putter " 2015
• " Zwarte Stern " 2015
• " Dodaars " 2015
• " Groenpootruiter " 2015
• " Torenvalk " 2015
• " Watersnip " 2015
• " Krombekeend " 2015
• " Boomklever " 2015
• " Kleine Zilverreiger " 2015
• " Grauwe Vliegenvanger " 2015
• " Kuifmees " 2015
• " Bonte Kraai " 2015
• " Waterral " 2015
• " IJsvogel " 2015
• " Zwartbuikwaterspreeuw " 2015
• " Grote Bonte Specht " 2015
• " Grote Zaagbek " 2016
• " Staartmees " 2016
• " Vogels van het Veluwshof " 2016
• " Vogels van het Veluwshof " 2017
• Vogels in het jaar 2018
_Laatste Weblog artikelen

" de Notenkraker "
27 november 2018 09:29

" De Kleine Barmsijs "
10 november 2018 10:51

Wintergast
28 maart 2018 11:49

Klein maar Fijn
11 februari 2018 12:25

" Een bijzondere mooie w...
07 februari 2018 06:14
Fotoboeken


Mijn kleinkinderen (17)
_
Vogels in de Natuur (deel 2) (107)
_

Mijn marine tijd (12)
_
'' De Ooievaar '' 2012 (20)
_

Vogels in de Natuur (1)
_
De Vogelaar (5)
_


Weblog Vrienden


Ladybird50
Van: Ladybird50

Redsblog
Van: redone

Mo en zo
Van: Marianne

Janwillem32
Van: janwillem32

Levendelol
Van: jackij1

Loefke
Van: loefke

Hildes hoekje
Van: Hilde-bs
Gastenboek berichten

Mieke Bon
10 april 2018 11:19
_
Sinds twee dagen geen kleine vogel meer te zien!?..voorheen allerlei soorten omdat ik voeder. Maar nu ook geen kl. Vogels in omgeving hoe kan dat?

Greet ( Gribou---Greet )
23 februari 2018 13:21
_
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag . Ik wens je een gezellige dag en een fijn weekend . groet Greet

Frits Tomassen RTV arnhem
18 april 2017 16:22
_
Dag meneer Welle! Graag zou ik u uitnodigen als gast bij een radio -programma voor RTV Arnhem. Zou u mij willen bellen? 0623245610. Alvast hartelijk dank. Met vriendelijke groet, Frits Tomassen.
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door tinie53 om 16:10
_
Tinie53 Online

Door Shyne om 16:09
_
Nieuwe Club forum reactie geplaatst

Door Loezie om 16:09
_
Loezie Online

Door Elzet55 om 16:08
_
Elzet55 Online

Door corn1948 om 16:08
_
Nieuwe Reactie geplaatst

Door EsmeeW om 16:06
_
EsmeeW Online

Door WillemijnF om 16:05
_
WillemijnF Online

Door Saga om 16:04
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

_

_
"
Vogels van Meinerswijk "

Weblog artikelen


" Het bidden van een Torenvalkje "
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "

" De Torenvalk " Afgelopen broedseizoen van dit jaar zaten in het prachtige natuurgebied van Meinerswijk bij Arnhem een koppeltje Torenvalken te broeden en dit jaar hadden beiden 4 jongen grootgebracht! Van de week was ik op een vroege-ochtend in dat prachtige natuurgebied en zag in een weiland ...


Lees verder | 2437 keer bekeken | reacties: 8 | 01 okt 2010 10:41" Een bijna witte Buizerd op een paaltje "
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "

" De Buizerd " Afgelopen woensdag-ochtend weer gaan spotten in een prachtige natuurgebied van Meinerswijk bij Arnhem en ging eigenlijk voor een vogeltje die begonnen is met zijn trektocht richting het zuiden om daar te overwinteren! Maar helaas na een tip van een vogelvriend kwam ik het Paapje ...


Lees verder | 7010 keer bekeken | reacties: 13 | 24 sep 2010 16:10Grappige eendjes.
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "

" De Kuifeend " Was zondag j.l. weer vroeg op pad gegaan om te gaan spotten met een aantal vogelvrienden. Maar wat was het die vroegeochtend koud zeg, maar gelukkig had iedereen zich goed aangekleed! Op die ochtend zagen wij veel Grauwe Ganzen, Kolganzen en nog vele soorten eenden en natuurlijk ...


Lees verder | 2267 keer bekeken | reacties: 2 | 04 feb 2009 11:06Droog-proces van een Pelikaanachtige vogel!
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "

" Droog-Proces " Was van de week met de fiets even de polder in gegaan, want wij hadden weer een paar mooie dagen deze week! En voor een vogelaar zijn dat mooie dagen om te gaan spotten naar onze vogels. Dus ben toen op de fiets gestapt, maar het was wel een paar graden onder nul, richting de polder in. ...


Lees verder | 2432 keer bekeken | reacties: 3 | 31 jan 2009 10:50Vogels in de winter.
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "

" Mijn laatste winterplaatjes van onze vogels " Tijdens het spotten van de afgelopen winterse dagen, had ik nog een aantal foto's gemaakt van een aantal vogels die ik onderweg nog tegen kwam op deze ontzettende koude ochtenden. En op de laatste dag van deze winterse dagen kwam ik bij toeval ...


Lees verder | 2180 keer bekeken | reacties: 3 | 20 jan 2009 11:14Een eigenwijs-parmantige vogeltje
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "

" De Roodborst " Voor mij als vogelaar was het natuurlijk ook prachtige dagen om te gaan spotten met al dat mooie sneeuw hier in onze mooie natuur. En wat waren die dagen koud zeg, vooral als je vroeg op pad ging. ...


Lees verder | 1853 keer bekeken | reacties: 6 | 14 jan 2009 10:30Het was koud die vroege morgen.
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "

" Gewoon even wezen spotten in een mooi natuurgebied " Van de week was ik als vogelaar weer voor het eerst in het natuurgebied van "Meinerswijk" geweest, om daar even te gaan spotten. En dit natuurgebied ...


Lees verder | 1910 keer bekeken | reacties: 5 | 07 jan 2009 14:08De opkomende zon.
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "

" Even de polder in " Van de week weer voor het eerst wezen spotten na mijn verkeersongeval, en het was op die ochtend behoorlijk koud! Maar op deze vroege ochtend was het gelukkig behoorlijk helder, en zag het zonnetje ...


Lees verder | 2406 keer bekeken | reacties: 17 | 03 jan 2009 12:02Hij steunt op zijn staart
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "

" De Boomkruiper " Het is voor mij als vogelaar altijd moeilijk om deze Boomkruiper te fotograferen. Want als je ze ziet dan zijn ze watervlug of ze zitten net aan de andere kant van de boom, of ze zitten hoog in de boom. ...


Lees verder | 2050 keer bekeken | reacties: 5 | 20 dec 2008 11:58Een Duikeendje
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "

" De Kuifeend " Als je de polder ingaat dan weet zeker dat je deze Kuifeenden tegen kan komen in deze periode van het jaar. En je ziet nu vele koppeltjes samen en meestal zitten zij in sloten, vijvers van parken of in open wateren. ...


Lees verder | 2437 keer bekeken | reacties: 2 | 08 dec 2008 11:28Kleurrijk en Sierlijk.
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "

" Kleurrijk en Sierlijk" " De Mandarijn-eend " Als je deze kleurrijke eenden tegen komt hier in onze mooie natuur, dan kan ik als vogelaar uren naar staan kijken. En vooral als je het mannetje ziet, want ...


Lees verder | 2135 keer bekeken | reacties: 7 | 05 dec 2008 10:16Ze zijn er weer.
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "

" Ze zijn er weer " " De Grote Zaagbek " Het is altijd weer een verrassing voor mij als vogelaar om deze " Grote Zaagbek " hier weer tegen te komen in deze periode van het jaar, en dan weet je, ...


Lees verder | 1972 keer bekeken | reacties: 2 | 29 nov 2008 10:51Hoog in de boom.
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "

" Hoog in de boom " " De Aalscholver " Vanmorgen even wezen spotten in het mooie natuurgebied van Meinerswijk te Arnhem. En zag deze Aalscholver hoog in een boom zitten. En ik denk dat hij op dat moment ...


Lees verder | 2066 keer bekeken | reacties: 4 | 26 nov 2008 15:38Buizerd op een stenenpaaltje
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "

" De Buizerd " Zondagmorgen (gisteren) was het prachtig mooi weer om even in de vroege morgen te gaan spotten hier in de polder. Want verleden week had ik de Grote Zilverreiger weer gezien hier in mijn omgeving. ...


Lees verder | 1952 keer bekeken | reacties: 10 | 17 nov 2008 14:27Zijn grootste vangst
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "

" De Blauwe Reiger " " Zijn grootste vangst " Je ziet nu veel Blauwe Reigers langs de oevers zitten van sloten of ze zitten in de weilanden, en wachtend op een lekkere hapje. Nou, gisterenmorgen zag ik ...


Lees verder | 2124 keer bekeken | reacties: 16 | 14 nov 2008 10:21


_
W
eblog archief

Torenvalkje op een paaltje
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "
_
Lees verder | 1391 | reacties: 0 | 31 oktober 2008 11:59


De Grote Lijster
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "
_
Lees verder | 2211 | reacties: 7 | 25 oktober 2008 17:27


De Buizerd Deel 3
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "
_
Lees verder | 2103 | reacties: 2 | 10 oktober 2008 11:52


Vogels van Meinerswijk
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "
_
Lees verder | 2174 | reacties: 9 | 15 september 2008 14:01


De ZwarteRoodstaart
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "
_
Lees verder | 2112 | reacties: 8 | 10 september 2008 11:27


Gewoon even de polder in.
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "
_
Lees verder | 2072 | reacties: 10 | 05 september 2008 17:04


Zwarte Ruiter of jonge Tureluur?
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "
_
Lees verder | 2187 | reacties: 8 | 25 augustus 2008 17:01


De Jonge Torenvalken
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "
_
Lees verder | 1943 | reacties: 8 | 28 juli 2008 13:10


De Grasmus
Categorie: " Vogels van Meinerswijk "
_
Lees verder | 2582 | reacties: 8 | 25 juli 2008 15:39

Fotoboeken


Er zijn nog geen fotocollecties aanwezig.