Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
De Vogelaar
Alles over onze Vogels!
_
Home__Weblog__Prikbord__Foto's__Links__Gastenboek__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


Hallo bezoeker. Welkom op mijn blog, en leuk dat u even langs kwam. Het zou leuk zijn als u een berichtje achter laat. Alvast bedankt hiervoor. Alexander de Vogelaar.Mijn Profiel

Xander1
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht

• Algemeen
• Marine
• Mijn Kleinkinderen
• Vogels Deel 1
• Alexander de Vogelaar
• Waarom zingen de Vogels?
• Vogels Deel 2
• Een mooie Zondag 08-07-07.
• Paarden in Nood!!!!!!
• Naar de Dierentuin
• Het was zover.
• De Balinees
• Vogels Deel 3
• Dakota DC-3
• De Grutto
• Hij was er weer.
• Cultuurvogels op en rond het Grieks...
• De cultuur vogels "DE RANSUIL" (Asi...
• "De bijeenkomst van ct-ers?"
• "De Huismus, een bedreigde vogelsoort"
• Verslag in de Krant.
• "Het Goudhaantje"
• ""De Torenvalk"
• "De Buizerd"
• "Dagboek van een Vogelaar"
• " De Knobbelzwaan"
• "Rondje domein Meinerswijk"
• " De Grote Zaagbek "
• " De Scholekster "
• " Het park Sonsbeek "
• " Torenvalk deel 2 "
• " De Blauwe Reiger "
• " De Ooypolder "
• " De Steltlopers hier in Nederland "
• " De Klimaatverandering in Nederla...
• " Het Witgatje "
• " Het vogelrijk in de Natuur "
• " De Patrijs "
• " De Knobbelzwaan Deel 2 "
• " De Vogeltelling 2008 "
• " De invasie van Brandganzen "
• " De Rietgors "
• " Invasie van Spreeuwen "
• " De Mandarijn eend "
• " De Winterkoning "
• " De Putter "
• " Het echtpaar Boerenganzen "
• " Torenvalk deel 3 "
• " De Aalscholver "
• " De Kuifeend "
• " Rondje de Jufferswaard "
• " De Canadese Gans "
• " De Grote Lijster "
• " Het Waterhoentje "
• " De Staartmezen "
• " De Grote Bonte Specht "
• " Torenvalk Deel 4 "
• " De Ooievaar "
• " De Boomklever "
• " De Wilde Hazen "
• " De Scholekster " Deel 2
• " De Zanglijster "
• " Torenvalk deel 5 "
• " De Witte Kwikstaart "
• " De Grutto " Deel 2
• " De Graspieper "
• " Het Roodborstje "
• " De Watersnip "
• " De Boomkruiper "
• " Het Sijsje "
• " De Pimpelmees "
• " Vogels "
• " De Tureluur "
• " De Wulp "
• " De Grutto " Deel 3
• " De Winterkoning " Deel 2
• " De Pimpelmees Deel 2 "
• " De Grote Bonte Specht " Deel 2
• " De Bergeend "
• " De Grutto " Deel 4
• " De Staartmezen " Deel 2
• " Het Roodborstje " Deel 2
• " De Scholekster " Deel 3
• " De Fuut "
• " De Holenduif "
• " De Knobbelzwaan " Deel 3
• " De Grauwe Gans "
• " De Rietgors " Deel 2
• " Muizen "
• " De Gele Kwikstaart "
• " De Kleine Plevier "
• " De Kluut "
• " De Graspieper " Deel 1
• " De Zwartkop "
• " De Fitis "
• " De Tjiftjaf "
• " De Zwarte Zwaan "
• " De Roodborsttapuit "
• " Vogels rondom het eiland Ameland "
• " De Pimpelmees " Deel 3
• " Een gast op bezoek "
• " Het doden van Grauwe Ganzen op Te...
• " De Steenuil "
• " Vogels van Kemer " (Turkije) Deel 1
• " De Sprinkhaanzanger "
• " De Geelgors "
• " Vogels van Kemer " Deel 2
• " Vogels van Kemer " Deel 3
• " Vogelfestival 2008 "
• " Vogels van Kemer " Deel 4
• " De Patrijs " Deel 2
• " Torenvalk " Deel 5
• " Vogels van Kemer " Deel 5
• " Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken"
• " De Knobbelzwaan " Deel 4
• " Vogels van Meinerswijk "
• " De Putter " Deel 2
• " De IJsvogel "
• " De Zwarte Roodstaart "
• " De Fuut " Deel 2
• " De Huismus " Deel 2
• " De Nestkast "
• " De Lepelaar "
• " De Kluten " Deel 2
• " De Citroenkwikstaart "
• " Torenvalk " Deel 6
• " Vogels rondom de tuin "
• " De Blauwe Reiger " Deel 2
• " De Zilverplevier "
• " De vijand van de zoetwatervissers "
• " De Vlinder Vallei "
• " Vogels rondom TunesiŽ "
• " De Dodaars "
• " De Knobbelzwaan " Deel 5
• " Het Witgatje " Deel 2
• " De Krakeend "
• " Vogels hier in Nederland "
• " De Kramsvogel "
• " De Boomkruiper " Deel 2
• " De Buizerd " Deel 2
• " Een uurtje spotten op Balkon of i...
• " De Knobbelzwaan " Deel 6
• " De Tafeleend "
• " Vogel van het jaar 2009 "
• " De Millingerwaard "
• " De Houtduif "
• " De Keep "
• " Groenpootruiter "
• " De Slobeend "
• " De Grote Mantelmeeuw "
• " De Arabische Buulbuul "
• Vogels van Ameland 2009
• " Nat. Tuinvogeltelling 2010 "
• " De Maskerklauwier "
• " Tuinvogeltelling 2010 "
• " De Buizerd " Deel 3
• " De Kramsvogel "
• " De Fuut "
• " De Fuut " Deel 3
• " De Waterpieper "
• " De Tafeleend " Deel 2
• " De Grote Zaagbekken "
• " De Grote Zilverreiger "
• " De Inspectie "
• " De Grote Zilverreiger " Deel 2
• " Een kleiputtencomplex "
• " De Ooievaars " (Meinerswijk)
• " De Bosruiter "
• " De Ringmus "
• " De Grasmus "
• " De Oeverloper "
• " De Lepelaar " Deel 2
• " De Groenpootruiter " Deel 2
• " De Kleine Karekiet "
• " Visdiefje "
• " Vogels van Kreta "
• " De Steenuil " Deel 1
• " De Helmparelhoen "
• " De Mussen "
• " Een Soepgans "
• " De Grauwe Vliegenvanger "
• " Vogels van Belek "
• " De Vink "
• " De Roodborst in de winter "
• " Vogel van het jaar 2011 "
• " Nat. Tuinvogeltelling 2011 "
• " De Wintertaling "
• " Mijn tuinvogeltelling 2011 "
• " De Kleine Zwaan "
• " De Grote Bonte Specht " Deel 3
• " Een beetje geluk "
• " De Houtduif " Deel 2
• " De Steenuil " Deel 2
• " De Pijlstaart "
• " De Kemphaan "
• " De Kievit "
• " De Scholekster " 2011
• " De Witte Kwikstaart "
• " De Watersnip " 2011
• " De Mantelmeeuw " 2011
• " De Putter " 2011
• " De Tjiftjaf " 2011
• " Het Steenuiltje " 2011
• " De Tureluur " 2011
• " De Kluten " 2011
• " Een Graspiepertje " 2011
• " Weide Vogels " 2011
• " De Zwarte Ruiter " 2011
• " De Gele Kwikstaart " 2011
• " De Kleine Plevier " 2011
• " De Merel " 2011
• " De Roodborsttapuit " 2011
• " De Bosruiter " 2011
• " De Blauwe Reiger " 2011
• " De Kneu " 2011
• " Jonge Pimpelmezen " 2011
• " De Oeverloper " 2011
• " De Kleine Karekiet " 2011
• " De Lepelaar " 2011
• " De Wulp " 2011
• " De Hop " 2011
• " De Groenling " 2011
• " De Nijlganzen " 2011
• " De Patrijs " 2011
• " De Fitis " 2011
• " Een Witgatje " 2011
• " De Arabische BuulBuul " 2011
• " De Zwartkop " 2011
• " De Vogeltrek " 2011
• " De Knobbelzwaan " 2011
• " De Fazant " 2011
• " De Groene Specht " 2011
• " De Grote Zilverreiger " 2011
• " Een Hybride " 2011
• " De Dodaars " 2011
• " Patrijzen " 2011
• " Mijn eerste Lustrum "
• " De Pestvogel " 2011
• " Torenvalkje " 2011
• " De Spreeuw " 2011
• " De Smient " 2011
• " Nat. Tuinvogeltelling 2012 "
• " De Ooievaar " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012
• " Ransuilen " 2012
• " De Grote Zaagbekken " 2012
• " De Aalscholver " 2012
• " De IJsvogel " 2012
• " De Scholekster " 2012
• " De Fuut " 2012
• " De Grutto " 2012
• " De Tureluur " 2012
• " De Indische Gans " 2012
• " De Kemphaan " 2012
• " Een Porseleinhoen " 2012
• " De Tjiftjaf " 2012
• " De Kneutjes " 2012
• " Groep Weidevogels " 2012
• " De Kleine Plevier " 2012
• " De Gele Kwikstaart " 2012
• " De Pimpelmezen " 2012
• " De Rietgors " 2012
• " De Lepelaar " 2012
• " De Watersnip " 2012
• " De Kluten " 2012
• " De Zwarte Stern " 2012
• " De Sperwer " 2012
• " De Putter " 2012
• " De Fitis " 2012
• " De Casarca " 2012
• " De Wulp " 2012
• " De Groenpootruiter " 2012
• " Een vrouwtje Rietgors " 2012
• " De Steenuil " 2012
• " De Ganzen " 2012
• " De Hop " 2012
• " De Kleine Karekiet " 2012
• " De Ooievaarstrek " 2012
• " De Tapuit " 2012
• " Een Visdiefje " 2012
• Tjiftjaf....of.....Fitis 2012
• " Krakeenden " 2012
• " De Vogeltrek " 2012
• " Gaai in Turkije "
• " Putters in Turkije " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012 De...
• " De Grote Bonte Specht " 2012
• " Buizerds in Turkije " 2012
• " Een Waterral " 2012
• " De Spreeuw " 2012
• " De Stormmeeuw " 2012
• " Een Torenvalk " 2012
• " Roodborstje in mijn tuin " 2012
• " Mijn (winter) tuinvrienden " 2012
• " Een Boomklever " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012 De...
• " De Buizerd " 2012
• " Nat. Tuinvogeltelling " 2013
• " Verzorging van het verenkleed "
• " IJsvogel " 2013
• " Vogel van het jaar " 2013
• " De Buizerd " 2013
• " Mijn tuinvogeltelling 2013 "
• " Kramsvogels " 2013
• " De Patrijzen " 2013
• " Ransuilen " 2013
• " Smienten " 2013
• " Krakeenden " 2013
• " Torenvalkje " 2013
• " Kraanvogels " 2013
• " Grote Zilverreiger " 2013
• " De Ringmus " 2013
• " Sijzen " 2013
• " Futen " 2013
• " De Veldleeuwerik " 2013
• " Watersnippen " 2013
• " De Grutto's " 2013
• " Tureluurs " 2013
• " Steenuiltjes " 2013
• " De Zwarte Roodstaart " 2013
• " De Zwartkop " 2013
• " De Fluiter " 2013
• " De Oeverzwaluw " 2013
• " De Grauwe Klawier " 2013
• " De Kluten " 2013
• " De Roodborsttapuiten " 2013
• " Een Hybride " 2013
• " De Vogeltrek " 2013
• " De Winterkoning " 2013
• " De Grauwe Vliegenvanger " 2013
• " Nat.Tuinvogeltelling " 2014
• " Vogel van het jaar " 2014
• " De Indische Gans " 2014
• " De Ransuilen " 2014
• " Grote Kruisbekken " 2014
• " De Klapekster " 2014
• " De Kraanvogels " 2014
• " De Tureluur " 2014
• " De Grutto " 2014
• " De Kleine Mantelmeeuw " 2014
• " De Buidelmees " 2014
• " Vale Gier " 2014
• " De Gele Kwikstaart " 2014
• " Kleine Plevier " 2014
• " Tjiftjaf " 2014
• " Tapuit " 2014
• " Dodaars " 2014
• " De Fluiter " 2014
• " Veldleeuwerik " 2014
• " De Oeverloper " 2014
• " Grasmus " 2014
• " Kleine Karekiet " 2014
• " Zwarte Stern " 2014
• " Bosrietzanger " 2014
• " Visdief " 2014
• " Roodborsttapuiten " 2014
• " Groenpootruiter " 2014
• " Oeverloper " 2014
• " Watersnip " 2014
• " Temmincks Strandloper " 2014
• " Kemphaan " 2014
• " Kleine Strandloper " 2014
• " Rosse Grutto " 2014
• " Bontbekplevier " 2014
• " Wulp " 2014
• " Goudplevier " 2014
• " Zwarte Ooievaar " 2014
• Vogels van Kusadasi okt. 2014
• " Waterral " 2014
• " Baardmannen " 2015
• " Nat. Tuinvogeltelling 2015 "
• " Zaagbekken " 2015
• " IJsvogel " 2015
• " Patrijzen " 2015
• " Ooievaar " 2015
• " Staartmees " 2015
• " Leucitische Merel " 2015
• " Scholekster " 2015
• " Kemphaan " 2015
• " Grutto " 2015
• " Tureluur " 2015
• " Kleine Plevier " 2015
• " Kleur-Ringdragend " 2015
• " Lepelaar " 2015
• " Boerenzwaluw " 2015
• " Gele Kwikstaart " 2015
• " Graspieper " 2015
• " Koekoek " 2015
• " Putter " 2015
• " Zwarte Stern " 2015
• " Dodaars " 2015
• " Groenpootruiter " 2015
• " Torenvalk " 2015
• " Watersnip " 2015
• " Krombekeend " 2015
• " Boomklever " 2015
• " Kleine Zilverreiger " 2015
• " Grauwe Vliegenvanger " 2015
• " Kuifmees " 2015
• " Bonte Kraai " 2015
• " Waterral " 2015
• " IJsvogel " 2015
• " Zwartbuikwaterspreeuw " 2015
• " Grote Bonte Specht " 2015
• " Grote Zaagbek " 2016
• " Staartmees " 2016
• " Vogels van het Veluwshof " 2016
• " Vogels van het Veluwshof " 2017
• Vogels in het jaar 2018
_Laatste Weblog artikelen

" de Notenkraker "
27 november 2018 09:29

" De Kleine Barmsijs "
10 november 2018 10:51

Wintergast
28 maart 2018 11:49

Klein maar Fijn
11 februari 2018 12:25

" Een bijzondere mooie w...
07 februari 2018 06:14
Fotoboeken


Vogels in de Natuur ( deel 3) (57)
_
Mijn kleinkinderen (17)
_

De Vogelaar (5)
_
'' De Ooievaar '' 2012 (20)
_

Cultuurvogels op en rond het griekse eiland Karpathos (66)
_
Vogels in de Natuur (deel 2) (107)
_


Weblog Vrienden


Ladybird50
Van: Ladybird50

Redsblog
Van: redone

Mo en zo
Van: Marianne

Janwillem32
Van: janwillem32

Levendelol
Van: jackij1

Loefke
Van: loefke

Hildes hoekje
Van: Hilde-bs
Gastenboek berichten

Mieke Bon
10 april 2018 11:19
_
Sinds twee dagen geen kleine vogel meer te zien!?..voorheen allerlei soorten omdat ik voeder. Maar nu ook geen kl. Vogels in omgeving hoe kan dat?

Greet ( Gribou---Greet )
23 februari 2018 13:21
_
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag . Ik wens je een gezellige dag en een fijn weekend . groet Greet

Frits Tomassen RTV arnhem
18 april 2017 16:22
_
Dag meneer Welle! Graag zou ik u uitnodigen als gast bij een radio -programma voor RTV Arnhem. Zou u mij willen bellen? 0623245610. Alvast hartelijk dank. Met vriendelijke groet, Frits Tomassen.
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door Saga om 20:57
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Anneke123 om 20:57
_
Anneke123 Online

Door Saga om 20:57
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Saga om 20:56
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Saga om 20:55
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Saga om 20:54
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door Saga om 20:53
_
Saga Online

Door S.postma om 20:52
_
S.postma Online

_

_
"
Vogels rondom het eiland Ameland "

Weblog artikelen


Vogels van Ameland Deel 17 (slot)
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "

" Vogels van Ameland " (slot) " De Zonsondergang " Tijdens mijn verblijf op het eiland " Ameland " had ik voorgenomen om de laatste avond de zonsondergang mee te maken. En mijn informatie was dat deze zon ongeveer tegen 20:00 uur s'avonds onder zou gaan. Maar ik ...


Lees verder | 2275 keer bekeken | reacties: 8 | 01 aug 2008 09:55Vogels van Ameland Deel 16
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "

" Vogels van Ameland " Dit artikeltje is een van mijn laatste over de " Vogels van Ameland." En ik laat u nog wat zien, wat er nog meer aan vogels aanwezig zijn in de periode toen ik daar verbleef op dit eiland. Het is een willekeurige greep van vogels die ik nog had gemaakt ...


Lees verder | 2342 keer bekeken | reacties: 8 | 30 jul 2008 15:42Vogels van Ameland Deel 15
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "

" Vogels van Ameland " " De Brandgans " Deze Brandgans is eigenlijk een wintergast hier op het eiland Ameland. De Brandganzen komen oorspronkelijk uit het hoge noorden en overwinteren meestal langs de kusten van Nederland, maar je kunt ze ook tegen komen landinwaarts. Zo zag ...


Lees verder | 2454 keer bekeken | reacties: 10 | 22 jul 2008 10:07Vogels van Ameland Deel 14
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "

" Vogels van Ameland " " De Tapuit " Toen wij in de vroege ochtend vanaf Nes richting de kustweg gingen en vandaar uit naar de Eendenkooi (langs de kustweg) fietste, zagen wij deze mooie Tapuit op een paaltje zitten. De betekenis van het paaltje (nr.111 400) kan ik u helaas niet vertellen. ...


Lees verder | 2191 keer bekeken | reacties: 5 | 10 jul 2008 13:08Vogels van Ameland Deel 13
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "

" Vogels van Ameland " " De Fitis " Deze Fitis is eigenlijk een kleine boszanger, maar je kunt ze ook tegen komen in openlandschappen en duinstreken hier op het eiland Ameland. Zo kwam ik deze Fitis tegen in het westelijke deel van " Het Oerd ", maar je kunt ze ...


Lees verder | 2231 keer bekeken | reacties: 8 | 07 jul 2008 12:25Vogels van Ameland Deel 12
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "

" Vogels van Ameland " " De Kokmeeuw " Als je vanaf het dorpje Nes richting Veerdam (boot) fiets dan kun je twee kanten op nm, je kunt linksaf slaan richting " de Eendenkooi " of je gaat rechtsaf ...


Lees verder | 2162 keer bekeken | reacties: 4 | 02 jul 2008 21:07Vogels van Ameland Deel 11
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "

" Vogels van Ameland " " De Wulp " Als je op Ameland bevindt dan weet je als vogelaar dat je de Wulp ook zeker zult tegen komen, en je verwacht deze vogel te zien langs de wadkant op slikrijke wadgedeelten. ...


Lees verder | 3655 keer bekeken | reacties: 3 | 23 jun 2008 11:50Vogels van Ameland Deel 10
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "

" Vogels van Ameland " " De Tureluur " Als je een paar dagen op Ameland verblijf, dan weet je zeker als vogelaar dat je de Tureluur tegen kan komen en vooral als zo'n Tureluur op een paaltje zit. In de ...


Lees verder | 3082 keer bekeken | reacties: 4 | 31 mei 2008 15:32Vogels van Ameland Deel 9
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "

" Vogels van Ameland " " De Steenloper " Deze Steenloper zie je meestal aan de kant van de Waddenzee, en hij behoort tot de familie Strandlopers. Ik zag deze steenloper in grote groepen bij elkaar zitten ...


Lees verder | 1867 keer bekeken | reacties: 4 | 30 mei 2008 15:42Vogels van Ameland Deel 8
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "

" Vogels van Ameland " " De Eidereend " Deze Eidereend kwam ik onlangs tegen toen ik een fietstocht maakte van Nes naar het Veerdam (aankomst/vertrek boot), en vandaar uit richting Ballumerbocht vlakbij het reddingsstation. ...


Lees verder | 1927 keer bekeken | reacties: 6 | 27 mei 2008 14:58Vogels van Ameland Deel 7
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "

" Vogels van Ameland " " De Kleine Karekiet " Vlakbij ons hotel in het dorpje Nes lag een mooi park met veel water en vooral met veel rietkragen en begroeiing van kleine struikjes. En na een lange dag (fietstocht ...


Lees verder | 2303 keer bekeken | reacties: 8 | 24 mei 2008 10:24Vogels van Ameland Deel 6
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "

" Vogels van Ameland " " De Groenpootruiter " Deze Groenpootruiter en zijn naam zegt het al heeft zijn naam te danken aan hun bleekgroene poten. En deze groenpoot komen net als zoveel andere steltlopers ...


Lees verder | 2106 keer bekeken | reacties: 4 | 21 mei 2008 10:10Vogels van Ameland Deel 5
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "

" Vogels van Ameland " " De Boompieper " In mijn vorige artikeltje " De Krakeend " schreef ik al dat ik tijdens deze tocht naar het natuurreservaat "De Oerd " een "Boompieper" tegen kwam. ...


Lees verder | 2206 keer bekeken | reacties: 6 | 19 mei 2008 12:30Vogels van Ameland Deel 4
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "

" Vogels van Ameland " " De Krakeend " Als je vanuit Nes richting de Noordzee kust ga dan kun je vandaar uit twee kanten kiezen. Links dan ga langs de kust via een fietspad naar het Balummerduinen, en als ...


Lees verder | 2085 keer bekeken | reacties: 6 | 17 mei 2008 14:54Vogels van Ameland Deel 3
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "

" Vogels van Ameland " " Het Visdiefje " Deze Visdief zie je meestal aan de wadkant van Ameland, en is een gewone verschijning hier op dit eiland. Daarnaast zie je deze vogel ook boven poldersloten foerageren, ...


Lees verder | 2355 keer bekeken | reacties: 12 | 15 mei 2008 21:04


_
W
eblog archief

Vogels van Ameland Deel 2
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "
_
Lees verder | 2138 | reacties: 8 | 12 mei 2008 10:46


Ameland Deel 1
Categorie: " Vogels rondom het eiland Ameland "
_
Lees verder | 2522 | reacties: 10 | 08 mei 2008 20:28

Fotoboeken


Er zijn nog geen fotocollecties aanwezig.