Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
De Vogelaar
Alles over onze Vogels!
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


Hallo bezoeker. Welkom op mijn blog, en leuk dat u even langs kwam. Het zou leuk zijn als u een berichtje achter laat. Alvast bedankt hiervoor. Alexander de Vogelaar.



Mijn Profiel

Xander1
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend






Zoeken in Google
_



CategorieŽn Overzicht

• Algemeen
• Marine
• Mijn Kleinkinderen
• Vogels Deel 1
• Alexander de Vogelaar
• Waarom zingen de Vogels?
• Vogels Deel 2
• Een mooie Zondag 08-07-07.
• Paarden in Nood!!!!!!
• Naar de Dierentuin
• Het was zover.
• De Balinees
• Vogels Deel 3
• Dakota DC-3
• De Grutto
• Hij was er weer.
• Cultuurvogels op en rond het Grieks...
• De cultuur vogels "DE RANSUIL" (Asi...
• "De bijeenkomst van ct-ers?"
• "De Huismus, een bedreigde vogelsoort"
• Verslag in de Krant.
• "Het Goudhaantje"
• ""De Torenvalk"
• "De Buizerd"
• "Dagboek van een Vogelaar"
• " De Knobbelzwaan"
• "Rondje domein Meinerswijk"
• " De Grote Zaagbek "
• " De Scholekster "
• " Het park Sonsbeek "
• " Torenvalk deel 2 "
• " De Blauwe Reiger "
• " De Ooypolder "
• " De Steltlopers hier in Nederland "
• " De Klimaatverandering in Nederla...
• " Het Witgatje "
• " Het vogelrijk in de Natuur "
• " De Patrijs "
• " De Knobbelzwaan Deel 2 "
• " De Vogeltelling 2008 "
• " De invasie van Brandganzen "
• " De Rietgors "
• " Invasie van Spreeuwen "
• " De Mandarijn eend "
• " De Winterkoning "
• " De Putter "
• " Het echtpaar Boerenganzen "
• " Torenvalk deel 3 "
• " De Aalscholver "
• " De Kuifeend "
• " Rondje de Jufferswaard "
• " De Canadese Gans "
• " De Grote Lijster "
• " Het Waterhoentje "
• " De Staartmezen "
• " De Grote Bonte Specht "
• " Torenvalk Deel 4 "
• " De Ooievaar "
• " De Boomklever "
• " De Wilde Hazen "
• " De Scholekster " Deel 2
• " De Zanglijster "
• " Torenvalk deel 5 "
• " De Witte Kwikstaart "
• " De Grutto " Deel 2
• " De Graspieper "
• " Het Roodborstje "
• " De Watersnip "
• " De Boomkruiper "
• " Het Sijsje "
• " De Pimpelmees "
• " Vogels "
• " De Tureluur "
• " De Wulp "
• " De Grutto " Deel 3
• " De Winterkoning " Deel 2
• " De Pimpelmees Deel 2 "
• " De Grote Bonte Specht " Deel 2
• " De Bergeend "
• " De Grutto " Deel 4
• " De Staartmezen " Deel 2
• " Het Roodborstje " Deel 2
• " De Scholekster " Deel 3
• " De Fuut "
• " De Holenduif "
• " De Knobbelzwaan " Deel 3
• " De Grauwe Gans "
• " De Rietgors " Deel 2
• " Muizen "
• " De Gele Kwikstaart "
• " De Kleine Plevier "
• " De Kluut "
• " De Graspieper " Deel 1
• " De Zwartkop "
• " De Fitis "
• " De Tjiftjaf "
• " De Zwarte Zwaan "
• " De Roodborsttapuit "
• " Vogels rondom het eiland Ameland "
• " De Pimpelmees " Deel 3
• " Een gast op bezoek "
• " Het doden van Grauwe Ganzen op Te...
• " De Steenuil "
• " Vogels van Kemer " (Turkije) Deel 1
• " De Sprinkhaanzanger "
• " De Geelgors "
• " Vogels van Kemer " Deel 2
• " Vogels van Kemer " Deel 3
• " Vogelfestival 2008 "
• " Vogels van Kemer " Deel 4
• " De Patrijs " Deel 2
• " Torenvalk " Deel 5
• " Vogels van Kemer " Deel 5
• " Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken"
• " De Knobbelzwaan " Deel 4
• " Vogels van Meinerswijk "
• " De Putter " Deel 2
• " De IJsvogel "
• " De Zwarte Roodstaart "
• " De Fuut " Deel 2
• " De Huismus " Deel 2
• " De Nestkast "
• " De Lepelaar "
• " De Kluten " Deel 2
• " De Citroenkwikstaart "
• " Torenvalk " Deel 6
• " Vogels rondom de tuin "
• " De Blauwe Reiger " Deel 2
• " De Zilverplevier "
• " De vijand van de zoetwatervissers "
• " De Vlinder Vallei "
• " Vogels rondom TunesiŽ "
• " De Dodaars "
• " De Knobbelzwaan " Deel 5
• " Het Witgatje " Deel 2
• " De Krakeend "
• " Vogels hier in Nederland "
• " De Kramsvogel "
• " De Boomkruiper " Deel 2
• " De Buizerd " Deel 2
• " Een uurtje spotten op Balkon of i...
• " De Knobbelzwaan " Deel 6
• " De Tafeleend "
• " Vogel van het jaar 2009 "
• " De Millingerwaard "
• " De Houtduif "
• " De Keep "
• " Groenpootruiter "
• " De Slobeend "
• " De Grote Mantelmeeuw "
• " De Arabische Buulbuul "
• Vogels van Ameland 2009
• " Nat. Tuinvogeltelling 2010 "
• " De Maskerklauwier "
• " Tuinvogeltelling 2010 "
• " De Buizerd " Deel 3
• " De Kramsvogel "
• " De Fuut "
• " De Fuut " Deel 3
• " De Waterpieper "
• " De Tafeleend " Deel 2
• " De Grote Zaagbekken "
• " De Grote Zilverreiger "
• " De Inspectie "
• " De Grote Zilverreiger " Deel 2
• " Een kleiputtencomplex "
• " De Ooievaars " (Meinerswijk)
• " De Bosruiter "
• " De Ringmus "
• " De Grasmus "
• " De Oeverloper "
• " De Lepelaar " Deel 2
• " De Groenpootruiter " Deel 2
• " De Kleine Karekiet "
• " Visdiefje "
• " Vogels van Kreta "
• " De Steenuil " Deel 1
• " De Helmparelhoen "
• " De Mussen "
• " Een Soepgans "
• " De Grauwe Vliegenvanger "
• " Vogels van Belek "
• " De Vink "
• " De Roodborst in de winter "
• " Vogel van het jaar 2011 "
• " Nat. Tuinvogeltelling 2011 "
• " De Wintertaling "
• " Mijn tuinvogeltelling 2011 "
• " De Kleine Zwaan "
• " De Grote Bonte Specht " Deel 3
• " Een beetje geluk "
• " De Houtduif " Deel 2
• " De Steenuil " Deel 2
• " De Pijlstaart "
• " De Kemphaan "
• " De Kievit "
• " De Scholekster " 2011
• " De Witte Kwikstaart "
• " De Watersnip " 2011
• " De Mantelmeeuw " 2011
• " De Putter " 2011
• " De Tjiftjaf " 2011
• " Het Steenuiltje " 2011
• " De Tureluur " 2011
• " De Kluten " 2011
• " Een Graspiepertje " 2011
• " Weide Vogels " 2011
• " De Zwarte Ruiter " 2011
• " De Gele Kwikstaart " 2011
• " De Kleine Plevier " 2011
• " De Merel " 2011
• " De Roodborsttapuit " 2011
• " De Bosruiter " 2011
• " De Blauwe Reiger " 2011
• " De Kneu " 2011
• " Jonge Pimpelmezen " 2011
• " De Oeverloper " 2011
• " De Kleine Karekiet " 2011
• " De Lepelaar " 2011
• " De Wulp " 2011
• " De Hop " 2011
• " De Groenling " 2011
• " De Nijlganzen " 2011
• " De Patrijs " 2011
• " De Fitis " 2011
• " Een Witgatje " 2011
• " De Arabische BuulBuul " 2011
• " De Zwartkop " 2011
• " De Vogeltrek " 2011
• " De Knobbelzwaan " 2011
• " De Fazant " 2011
• " De Groene Specht " 2011
• " De Grote Zilverreiger " 2011
• " Een Hybride " 2011
• " De Dodaars " 2011
• " Patrijzen " 2011
• " Mijn eerste Lustrum "
• " De Pestvogel " 2011
• " Torenvalkje " 2011
• " De Spreeuw " 2011
• " De Smient " 2011
• " Nat. Tuinvogeltelling 2012 "
• " De Ooievaar " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012
• " Ransuilen " 2012
• " De Grote Zaagbekken " 2012
• " De Aalscholver " 2012
• " De IJsvogel " 2012
• " De Scholekster " 2012
• " De Fuut " 2012
• " De Grutto " 2012
• " De Tureluur " 2012
• " De Indische Gans " 2012
• " De Kemphaan " 2012
• " Een Porseleinhoen " 2012
• " De Tjiftjaf " 2012
• " De Kneutjes " 2012
• " Groep Weidevogels " 2012
• " De Kleine Plevier " 2012
• " De Gele Kwikstaart " 2012
• " De Pimpelmezen " 2012
• " De Rietgors " 2012
• " De Lepelaar " 2012
• " De Watersnip " 2012
• " De Kluten " 2012
• " De Zwarte Stern " 2012
• " De Sperwer " 2012
• " De Putter " 2012
• " De Fitis " 2012
• " De Casarca " 2012
• " De Wulp " 2012
• " De Groenpootruiter " 2012
• " Een vrouwtje Rietgors " 2012
• " De Steenuil " 2012
• " De Ganzen " 2012
• " De Hop " 2012
• " De Kleine Karekiet " 2012
• " De Ooievaarstrek " 2012
• " De Tapuit " 2012
• " Een Visdiefje " 2012
• Tjiftjaf....of.....Fitis 2012
• " Krakeenden " 2012
• " De Vogeltrek " 2012
• " Gaai in Turkije "
• " Putters in Turkije " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012 De...
• " De Grote Bonte Specht " 2012
• " Buizerds in Turkije " 2012
• " Een Waterral " 2012
• " De Spreeuw " 2012
• " De Stormmeeuw " 2012
• " Een Torenvalk " 2012
• " Roodborstje in mijn tuin " 2012
• " Mijn (winter) tuinvrienden " 2012
• " Een Boomklever " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012 De...
• " De Buizerd " 2012
• " Nat. Tuinvogeltelling " 2013
• " Verzorging van het verenkleed "
• " IJsvogel " 2013
• " Vogel van het jaar " 2013
• " De Buizerd " 2013
• " Mijn tuinvogeltelling 2013 "
• " Kramsvogels " 2013
• " De Patrijzen " 2013
• " Ransuilen " 2013
• " Smienten " 2013
• " Krakeenden " 2013
• " Torenvalkje " 2013
• " Kraanvogels " 2013
• " Grote Zilverreiger " 2013
• " De Ringmus " 2013
• " Sijzen " 2013
• " Futen " 2013
• " De Veldleeuwerik " 2013
• " Watersnippen " 2013
• " De Grutto's " 2013
• " Tureluurs " 2013
• " Steenuiltjes " 2013
• " De Zwarte Roodstaart " 2013
• " De Zwartkop " 2013
• " De Fluiter " 2013
• " De Oeverzwaluw " 2013
• " De Grauwe Klawier " 2013
• " De Kluten " 2013
• " De Roodborsttapuiten " 2013
• " Een Hybride " 2013
• " De Vogeltrek " 2013
• " De Winterkoning " 2013
• " De Grauwe Vliegenvanger " 2013
• " Nat.Tuinvogeltelling " 2014
• " Vogel van het jaar " 2014
• " De Indische Gans " 2014
• " De Ransuilen " 2014
• " Grote Kruisbekken " 2014
• " De Klapekster " 2014
• " De Kraanvogels " 2014
• " De Tureluur " 2014
• " De Grutto " 2014
• " De Kleine Mantelmeeuw " 2014
• " De Buidelmees " 2014
• " Vale Gier " 2014
• " De Gele Kwikstaart " 2014
• " Kleine Plevier " 2014
• " Tjiftjaf " 2014
• " Tapuit " 2014
• " Dodaars " 2014
• " De Fluiter " 2014
• " Veldleeuwerik " 2014
• " De Oeverloper " 2014
• " Grasmus " 2014
• " Kleine Karekiet " 2014
• " Zwarte Stern " 2014
• " Bosrietzanger " 2014
• " Visdief " 2014
• " Roodborsttapuiten " 2014
• " Groenpootruiter " 2014
• " Oeverloper " 2014
• " Watersnip " 2014
• " Temmincks Strandloper " 2014
• " Kemphaan " 2014
• " Kleine Strandloper " 2014
• " Rosse Grutto " 2014
• " Bontbekplevier " 2014
• " Wulp " 2014
• " Goudplevier " 2014
• " Zwarte Ooievaar " 2014
• Vogels van Kusadasi okt. 2014
• " Waterral " 2014
• " Baardmannen " 2015
• " Nat. Tuinvogeltelling 2015 "
• " Zaagbekken " 2015
• " IJsvogel " 2015
• " Patrijzen " 2015
• " Ooievaar " 2015
• " Staartmees " 2015
• " Leucitische Merel " 2015
• " Scholekster " 2015
• " Kemphaan " 2015
• " Grutto " 2015
• " Tureluur " 2015
• " Kleine Plevier " 2015
• " Kleur-Ringdragend " 2015
• " Lepelaar " 2015
• " Boerenzwaluw " 2015
• " Gele Kwikstaart " 2015
• " Graspieper " 2015
• " Koekoek " 2015
• " Putter " 2015
• " Zwarte Stern " 2015
• " Dodaars " 2015
• " Groenpootruiter " 2015
• " Torenvalk " 2015
• " Watersnip " 2015
• " Krombekeend " 2015
• " Boomklever " 2015
• " Kleine Zilverreiger " 2015
• " Grauwe Vliegenvanger " 2015
• " Kuifmees " 2015
• " Bonte Kraai " 2015
• " Waterral " 2015
• " IJsvogel " 2015
• " Zwartbuikwaterspreeuw " 2015
• " Grote Bonte Specht " 2015
• " Grote Zaagbek " 2016
• " Staartmees " 2016
• " Vogels van het Veluwshof " 2016
• " Vogels van het Veluwshof " 2017
_



Laatste Weblog artikelen

" Geelgors "
24 juni 2017 11:41

" Zwartkop "
21 februari 2017 18:25

" Grote Bonte Specht "
09 februari 2017 09:11

" Bonte Vliegenvanger "
28 januari 2017 09:54

" De Sijzen "
11 januari 2017 10:05




Fotoboeken


Mijn marine tijd (12)
_
De Vogelaar (5)
_

Vogels in de Natuur (1)
_
'' De Ooievaar '' 2012 (20)
_

Mijn Kleinkinderen (6)
_
Vogels in de Natuur ( deel 3) (57)
_






Weblog Vrienden


Ladybird50
Van: Ladybird50

Redsblog
Van: redone

Mo en zo
Van: Marianne

Janwillem32
Van: janwillem32

Levendelol
Van: jackij1

Loefke
Van: loefke

Agaaths weblog
Van: agaaths-weblog

Hildes hoekje
Van: Hilde-bs

Gefladder
Van: vossy-art




Gastenboek berichten

Frits Tomassen RTV arnhem
18 april 2017 16:22
_
Dag meneer Welle! Graag zou ik u uitnodigen als gast bij een radio -programma voor RTV Arnhem. Zou u mij willen bellen? 0623245610. Alvast hartelijk dank. Met vriendelijke groet, Frits Tomassen.

Xander
24 februari 2017 15:00
_
Leuk dat jij via deze website reageerde op mijn verjaardag. Bedankt en wens jou en jouw familie een fijn weekend. Groet,...Xander

Greet ( Gribou---Greet )
23 februari 2017 14:23
_
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag . Ik wens je een fijne dag . groet Greet




Watskeburt Op 50plusser.nl

Door GerardS om 17:27
_
Nieuwe Weblog reactie geplaatst

Door ramapi om 17:21
_
Fotowedstrijd foto beoordeeld

Door ramapi om 17:21
_
Fotowedstrijd foto beoordeeld

Door ramapi om 17:21
_
Fotowedstrijd foto beoordeeld

Door ramapi om 17:20
_
Fotowedstrijd foto beoordeeld

Door ramapi om 17:20
_
Fotowedstrijd foto beoordeeld

Door ramapi om 17:20
_
Fotowedstrijd foto beoordeeld

Door ramapi om 17:20
_
Fotowedstrijd foto beoordeeld





_

Alle artikelenRSS feed



" Geelgors "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2017

Tijdens mijn fietstocht naar Hoog-Buurlo (Hoge Veluwe) , kwam ik een vogeltje tegen die een vlugge zangliedje liet horen, vanaf een zangpost in een vrij hoge boom. Ik hoorde hem wel, maar zag hem niet en opeens zag ik hem tussen de bladeren van een struik zitten. Het was de mooie " Geelgors " , een ...


Lees verder | 439 keer bekeken | reacties: 6 | 24 jun 2017 11:41



" Zwartkop "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

Als je dit mooie koppeltje,...." Zwartkoppen " ....tegenkomt, dan zie je meteen het verschil tussen het mannetje en het vrouwtje. Want het mannetje heeft een zwarte kap en bij het vrouwtje is dat rood bruin. Deze Zwartkoppen geeft het meest de voorkeur aan bosgebieden, met name van loofbossen en naaldbossen. ...


Lees verder | 714 keer bekeken | reacties: 6 | 21 feb 2017 18:25



" Grote Bonte Specht "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

In ons land hebben wij meerdere soorten,...." uitvoeringen "....van de Bonte Spechten. Want we hebben , " de Kleinste ",..." de Middelste " en onze " Grote ". In het algemeen zien wij in ons land de Grote Bonte Specht. Verleden week hoorde ik voor het eerst weer zijn geroffel. En zo'n roffel bestaat ...


Lees verder | 775 keer bekeken | reacties: 8 | 09 feb 2017 09:11



" Bonte Vliegenvanger "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

Het zijn echte holbewoners, maar hier in mijn omgeving van mijn chalet zie je ze ook graag in nestenkasten. En hun nest is meestal van eikenbladderen bekleed met gras. Meestal zie je dat ze teruggetrokken vogels zijn, en meestal zitten ze in een bovenste tak van bomen. En dan zie je dat ze in hun ...


Lees verder | 894 keer bekeken | reacties: 3 | 28 jan 2017 09:54



" De Sijzen "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

Dit geelgroene vinkje,...." de SIJS " ....is een regelmatige wintergast in ons land. En in de wintermaanden trekken ze vaak samen met putters en barmsijzen, in troepjes rond. Meestal zie je dit sijsje in de winter, vooral op elzen en ze kunnen evenals alle andere mezensoorten heel behendig de zaadjes ...


Lees verder | 823 keer bekeken | reacties: 3 | 11 jan 2017 10:05



" De Kruisbek "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

Dit vogeltje,...." de Kruisbek ".....is mijn 38 ste soort vogel die ik vanaf februari 2016 gespot heb en op de foto kunnen zetten, hier op het Veluws Hof te Hoenderloo. De variatie is de vorm van de snavel, die samenhangt met ...


Lees verder | 927 keer bekeken | reacties: 12 | 06 jan 2017 10:25



" Boomkruiper "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

Vele soorten bosvogels hoort men vaker dan dat men ze ziet , en dat geldt veel in het bijzonder voor deze mooie vogelsoort,..." de Boomkruiper." Het grootste deel van zijn leven en tijd brengt hij door in bomen, goed gecamoufleerd ...


Lees verder | 761 keer bekeken | reacties: 5 | 23 dec 2016 10:14



" Mijn Wens "
Categorie: Algemeen

Als vogel / vriend wens ik het team van 50plusser,....alle leden,....bloggers,....vogel / natuur liefhebbers en bezoekers,.... " Prettige Feestdagen en een Voorspoedig / Gezond 2017 " Daarnaast wil ik iedereen bedanken ...


Lees verder | 825 keer bekeken | reacties: 7 | 17 dec 2016 11:59



" Appelvink "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

Een vogel die zeer groot is, compact en met een grote kop! Verder bezit hij een enorme krachtige snavel, bediend door een zeer sterk ontwikkeld spieren. En stelt de vogel in staat zoveel kracht op te brengen, dat hij kersen pitten open kan kraken. ...


Lees verder | 542 keer bekeken | reacties: 8 | 15 dec 2016 10:20



" De Boomklever "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

Deze gast zie ik dagelijks even langs komen, en snoept graag van de zonnepitten, beukennoten en van de pindakaas! De " Boomklever " wordt ook weleens de " Blauwe Specht " genoend, onderscheidt men dadelijk van onze " Boomkruiper ...


Lees verder | 651 keer bekeken | reacties: 6 | 06 dec 2016 11:20



" De Glanskop "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

Toen ik in februari van dit jaar mijn chalet kocht op het Veluws Hof in Hoenderloo, was ik als vogelaar heel benieuwd wat voor vogelsoorten ik zou kunnen tegen komen. En natuurlijk had ik veel wensen zoals dit mooie vogeltje,..." De Glanskop ". ...


Lees verder | 522 keer bekeken | reacties: 6 | 02 dec 2016 09:44



" Goudhaantje "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

In Nederland hebben wij twee soorten haantjes, zowel het " Goudhaantje " alsmede het " Vuurgoudhaantje " De Vuurgoudhaantjes is in ons land tamelijk een zeldzame broedvogel, maar het Goudhaantje zijn talrijke broedvogels, die ...


Lees verder | 601 keer bekeken | reacties: 2 | 26 nov 2016 10:08



" De Witkoppige Staartmees "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

De " Staartmezen " behoren voor mij als vogelaar, de leukste vogeltje die wij kunnen tegenkomen in ons land! Af en toe zie je ze ook in tuinen en dan zie je hun hoe acrobatische en beweeglijk zijn, en ze zijn altijd in groepjes. ...


Lees verder | 523 keer bekeken | reacties: 8 | 23 nov 2016 09:55



" De Goudvink "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

Ik zag dit mooie mannetje " Goudvink " al vroeg in het voorjaar, op het Veluws Hof vlakbij mijn chalet. Kon helaas geen mooie foto's van maken, want op die vroege ochtend was het behoorlijk mistig. Maar gelukkig had ik dit mooie ...


Lees verder | 529 keer bekeken | reacties: 6 | 18 nov 2016 11:03



" Zwarte Mees "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

Deze prachtige " Zwarte Mees " is de kleinste mezensoorten die hier broeden, en makkelijk te herkennen aan de witte plek op zijn achterhoofd. Hij is minder stoutmoedig dan de meeste andere mezen, en helaas niet zo bont gekleurd. ...


Lees verder | 466 keer bekeken | reacties: 7 | 11 nov 2016 09:46






_
W
eblog archief

" De Kuifmees "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 457 | reacties: 5 | 07 november 2016 11:11


" Een bolvormige vogel met een lange staart "
Categorie: " Staartmees " 2016
_
Lees verder | 2751 | reacties: 12 | 16 januari 2016 08:27


" De Grote Zaagbekken "
Categorie: " Grote Zaagbek " 2016
_
Lees verder | 2806 | reacties: 14 | 11 januari 2016 11:05


" Mijn wens "
Categorie: Algemeen
_
Lees verder | 2452 | reacties: 7 | 31 december 2015 09:36


" Mijn Kerst/Nieuwjaarswens voor iedereen "
Categorie: Algemeen
_
Lees verder | 2509 | reacties: 8 | 26 december 2015 11:07


" Een felgekleurde watervogel "
Categorie: " IJsvogel " 2015
_
Lees verder | 2888 | reacties: 8 | 17 december 2015 11:15


" Een vogel aan de waterrijke omgeving "
Categorie: " Zwartbuikwaterspreeuw " 2015
_
Lees verder | 2414 | reacties: 8 | 12 december 2015 11:03


" Watervogel "
Categorie: " Waterral " 2015
_
Lees verder | 2171 | reacties: 8 | 04 december 2015 09:34


" Een alleseter "
Categorie: " Bonte Kraai " 2015
_
Lees verder | 1761 | reacties: 12 | 23 november 2015 15:45


" Een enige mees met een kuifje "
Categorie: " Kuifmees " 2015
_
Lees verder | 1584 | reacties: 8 | 18 november 2015 09:57


" Een rustig en een onopvallend vogeltje "
Categorie: " Grauwe Vliegenvanger " 2015
_
Lees verder | 1163 | reacties: 6 | 14 november 2015 09:37


" Een zeldzame reiger "
Categorie: " Kleine Zilverreiger " 2015
_
Lees verder | 1527 | reacties: 23 | 02 november 2015 11:10


" Een Blauwspecht "
Categorie: " Boomklever " 2015
_
Lees verder | 1525 | reacties: 10 | 03 oktober 2015 10:38


" Zeldzame eendensoort "
Categorie: " Krombekeend " 2015
_
Lees verder | 1624 | reacties: 6 | 18 september 2015 09:43


" Valkje "
Categorie: " Torenvalk " 2015
_
Lees verder | 1417 | reacties: 6 | 14 september 2015 15:06


" De grootste ruiter "
Categorie: " Groenpootruiter " 2015
_
Lees verder | 1364 | reacties: 8 | 08 september 2015 11:14


" Een Fuut achtige "
Categorie: " Dodaars " 2015
_
Lees verder | 1615 | reacties: 6 | 03 september 2015 09:45


" Zwarte Stern "
Categorie: " Zwarte Stern " 2015
_
Lees verder | 1593 | reacties: 6 | 26 augustus 2015 13:20


" Een Distelvink "
Categorie: " Putter " 2015
_
Lees verder | 1926 | reacties: 14 | 28 juli 2015 09:25


" Een Koekoeksjong "
Categorie: " Koekoek " 2015
_
Lees verder | 1716 | reacties: 2 | 02 juli 2015 09:12


" Een Pechvogel "
Categorie: " Graspieper " 2015
_
Lees verder | 1923 | reacties: 6 | 29 mei 2015 08:36


" Familie van de Piepers "
Categorie: " Gele Kwikstaart " 2015
_
Lees verder | 2365 | reacties: 6 | 19 mei 2015 17:00


" Vogel van het platteland "
Categorie: " Boerenzwaluw " 2015
_
Lees verder | 2575 | reacties: 6 | 11 mei 2015 17:08


" Een spatelvormige snavelvogel "
Categorie: " Lepelaar " 2015
_
Lees verder | 2324 | reacties: 6 | 06 mei 2015 10:03


" Een Steltloper "
Categorie: " Tureluur " 2015
_
Lees verder | 2401 | reacties: 6 | 30 april 2015 16:13


" Kleur-Ringdragend "
Categorie: " Kleur-Ringdragend " 2015
_
Lees verder | 2477 | reacties: 6 | 13 april 2015 09:48


" Een Zomervogel in ons land "
Categorie: " Kleine Plevier " 2015
_
Lees verder | 2324 | reacties: 10 | 04 april 2015 10:06


" Een Weidevogel "
Categorie: " Grutto " 2015
_
Lees verder | 2415 | reacties: 12 | 27 maart 2015 10:31


" Kemphanen "
Categorie: " Kemphaan " 2015
_
Lees verder | 2206 | reacties: 12 | 20 maart 2015 09:24


" Bonte Pieten "
Categorie: " Scholekster " 2015
_
Lees verder | 2275 | reacties: 12 | 12 maart 2015 18:56


" Een vreemde vogel,.....
Categorie: " Leucitische Merel " 2015
_
Lees verder | 3419 | reacties: 15 | 03 maart 2015 11:15


" Dotjes van vogels "
Categorie: " Staartmees " 2015
_
Lees verder | 2187 | reacties: 10 | 17 februari 2015 09:54


" Een zeer populaire vogel "
Categorie: " Ooievaar " 2015
_
Lees verder | 2559 | reacties: 6 | 07 februari 2015 15:31


" De Patrijs "
Categorie: " Patrijzen " 2015
_
Lees verder | 2222 | reacties: 6 | 02 februari 2015 15:08


" IJsvogel "
Categorie: " IJsvogel " 2015
_
Lees verder | 2487 | reacties: 8 | 24 januari 2015 10:41


" Een eend met vlijmscherpe tandjes "
Categorie: " Zaagbekken " 2015
_
Lees verder | 2521 | reacties: 6 | 21 januari 2015 10:41


" Doe mee,.....want elke vogel telt "
Categorie: " Nat. Tuinvogeltelling 2015 "
_
Lees verder | 2161 | reacties: 6 | 13 januari 2015 09:36


" Een Rietvogeltje "
Categorie: " Baardmannen " 2015
_
Lees verder | 2548 | reacties: 12 | 10 januari 2015 10:36


" De Roodborst "
Categorie: Vogels van Kusadasi okt. 2014
_
Lees verder | 2249 | reacties: 8 | 03 januari 2015 10:33


" Mijn Kerst/Nieuwjaars groet "
Categorie: Algemeen
_
Lees verder | 1808 | reacties: 10 | 25 december 2014 13:54


" Een schuwe vogel "
Categorie: " Waterral " 2014
_
Lees verder | 2218 | reacties: 6 | 17 december 2014 13:10


" De Fluiter "
Categorie: Vogels van Kusadasi okt. 2014
_
Lees verder | 2576 | reacties: 8 | 11 december 2014 09:52


" De Gele Kwikstaart "
Categorie: Vogels van Kusadasi okt. 2014
_
Lees verder | 2224 | reacties: 10 | 03 december 2014 12:59


" De Grauwe Vliegenvanger "
Categorie: Vogels van Kusadasi okt. 2014
_
Lees verder | 2413 | reacties: 12 | 26 november 2014 09:49


" Zwarte Roodstaart "
Categorie: Vogels van Kusadasi okt. 2014
_
Lees verder | 2225 | reacties: 6 | 19 november 2014 15:35


" Zwarte Ooievaar "
Categorie: " Zwarte Ooievaar " 2014
_
Lees verder | 2115 | reacties: 8 | 08 november 2014 13:29


" Een goudkleurige pleviertje "
Categorie: " Goudplevier " 2014
_
Lees verder | 2277 | reacties: 8 | 11 oktober 2014 15:32


" De grootste Steltloper van ons land "
Categorie: " Wulp " 2014
_
Lees verder | 2102 | reacties: 10 | 07 oktober 2014 09:29


" Een Pleviertje " (Update)
Categorie: " Bontbekplevier " 2014
_
Lees verder | 2391 | reacties: 6 | 02 oktober 2014 15:53


" Familie van de Strandlopers "
Categorie: " Rosse Grutto " 2014
_
Lees verder | 2411 | reacties: 8 | 27 september 2014 16:04


" Een bedrijvige vogeltje "
Categorie: " Kleine Strandloper " 2014
_
Lees verder | 2041 | reacties: 8 | 23 september 2014 15:55


" Een prachtvogel en kleurrijk "
Categorie: " Kemphaan " 2014
_
Lees verder | 1916 | reacties: 5 | 20 september 2014 16:30


" Een doortrekker in ons land "
Categorie: " Temmincks Strandloper " 2014
_
Lees verder | 1984 | reacties: 5 | 15 september 2014 15:56


" Een trek-standvogel "
Categorie: " Watersnip " 2014
_
Lees verder | 2021 | reacties: 10 | 06 september 2014 09:20


" Zo groot als een Spreeuw "
Categorie: " Oeverloper " 2014
_
Lees verder | 1725 | reacties: 9 | 03 september 2014 09:34


" Een Snipachtige vogel "
Categorie: " Groenpootruiter " 2014
_
Lees verder | 2573 | reacties: 6 | 28 augustus 2014 08:43


" Jonge Roodborsttapuiten "
Categorie: " Roodborsttapuiten " 2014
_
Lees verder | 2178 | reacties: 8 | 15 augustus 2014 18:34


" Een Zeezwaluw "
Categorie: " Visdief " 2014
_
Lees verder | 2168 | reacties: 10 | 09 augustus 2014 08:19


" Een mooie zanger "
Categorie: " Bosrietzanger " 2014
_
Lees verder | 2003 | reacties: 8 | 01 augustus 2014 08:30


" Een Zomervogel in ons land "
Categorie: " Zwarte Stern " 2014
_
Lees verder | 3218 | reacties: 8 | 26 juli 2014 14:25


" Een zomergast "
Categorie: " Kleine Karekiet " 2014
_
Lees verder | 2275 | reacties: 4 | 15 juli 2014 13:39


" Liefhebber van dichtbegroeide struiken "
Categorie: " Grasmus " 2014
_
Lees verder | 2474 | reacties: 6 | 09 juli 2014 10:52


" Een strandlopertje "
Categorie: " De Oeverloper " 2014
_
Lees verder | 2335 | reacties: 8 | 01 juli 2014 09:07


" Zijn zangvlucht "
Categorie: " Veldleeuwerik " 2014
_
Lees verder | 2245 | reacties: 4 | 27 juni 2014 09:14


" De Kleinste Fuut van ons land "
Categorie: " Dodaars " 2014
_
Lees verder | 2663 | reacties: 8 | 28 mei 2014 09:27


" Een zielig vogeltje "
Categorie: " De Fluiter " 2014
_
Lees verder | 2655 | reacties: 8 | 24 mei 2014 09:20


" Een rusteloze gedrag van een vogeltje "
Categorie: " Tapuit " 2014
_
Lees verder | 2690 | reacties: 11 | 08 mei 2014 10:28


" Een klein onopvallende vogeltje "
Categorie: " Tjiftjaf " 2014
_
Lees verder | 3004 | reacties: 6 | 05 mei 2014 09:47


" Een hardlopertje "
Categorie: " Kleine Plevier " 2014
_
Lees verder | 2734 | reacties: 6 | 26 april 2014 15:26


" Een vogel met een lange wipstaart "
Categorie: " De Gele Kwikstaart " 2014
_
Lees verder | 3380 | reacties: 12 | 23 april 2014 09:22


" Een Dwaalgast "
Categorie: " Vale Gier " 2014
_
Lees verder | 2782 | reacties: 6 | 18 april 2014 08:19


" Een zeldzame broedvogel "
Categorie: " De Buidelmees " 2014
_
Lees verder | 3010 | reacties: 16 | 11 april 2014 09:06


" Een alleseter "
Categorie: " De Kleine Mantelmeeuw " 2014
_
Lees verder | 2798 | reacties: 12 | 05 april 2014 09:21


" Een strand en een weidevogel "
Categorie: " De Grutto " 2014
_
Lees verder | 2887 | reacties: 21 | 26 maart 2014 14:28


" Ze zijn er weer "
Categorie: " De Tureluur " 2014
_
Lees verder | 2963 | reacties: 8 | 19 maart 2014 13:22


" De Klapekster "
Categorie: " De Klapekster " 2014
_
Lees verder | 3012 | reacties: 10 | 07 maart 2014 12:02


" Kraanvogels "
Categorie: " De Kraanvogels " 2014
_
Lees verder | 3243 | reacties: 12 | 28 februari 2014 10:25


" De Grote Kruisbekken "
Categorie: " Grote Kruisbekken " 2014
_
Lees verder | 3123 | reacties: 10 | 20 februari 2014 11:01


" De Ransuil "
Categorie: " De Ransuilen " 2014
_
Lees verder | 3137 | reacties: 12 | 15 februari 2014 10:29


" De Indische Gans "
Categorie: " De Indische Gans " 2014
_
Lees verder | 3343 | reacties: 10 | 03 februari 2014 10:47


" De Spreeuw "
Categorie: " Vogel van het jaar " 2014
_
Lees verder | 3128 | reacties: 12 | 23 januari 2014 11:08


" 11e Nationale Tuinvogeltelling " 2014
Categorie: " Nat.Tuinvogeltelling " 2014
_
Lees verder | 3220 | reacties: 5 | 17 januari 2014 13:10


" Een nieuwe start "
Categorie: Algemeen
_
Lees verder | 4462 | reacties: 36 | 09 januari 2014 11:13


" Een vale vogel "
Categorie: " De Grauwe Vliegenvanger " 2013
_
Lees verder | 2803 | reacties: 9 | 10 december 2013 14:49


" Een wintervogeltje "
Categorie: " De Winterkoning " 2013
_
Lees verder | 3091 | reacties: 12 | 29 november 2013 15:23





Deel dit weblog via: