Delen     Populaire blogs     Volgende blog Ľ
Blog maken     Inloggen
_
_
De Vogelaar
Alles over onze Vogels!
_
Home__Weblog__Prikbord__Fotoblog__Videoblog__Foto's__Links__Gastenboek__Vrienden__Zoeken__Tip__Login
_

Welkom op mijn Weblog


Hallo bezoeker. Welkom op mijn blog, en leuk dat u even langs kwam. Het zou leuk zijn als u een berichtje achter laat. Alvast bedankt hiervoor. Alexander de Vogelaar.Mijn Profiel

Xander1
Ik ben nu offline

• Mijn profiel
• Privť bericht sturen
• Als vriend toevoegen

Toevoegen als weblog vriend


Zoeken in Google
_CategorieŽn Overzicht

• Algemeen
• Marine
• Mijn Kleinkinderen
• Vogels Deel 1
• Alexander de Vogelaar
• Waarom zingen de Vogels?
• Vogels Deel 2
• Een mooie Zondag 08-07-07.
• Paarden in Nood!!!!!!
• Naar de Dierentuin
• Het was zover.
• De Balinees
• Vogels Deel 3
• Dakota DC-3
• De Grutto
• Hij was er weer.
• Cultuurvogels op en rond het Grieks...
• De cultuur vogels "DE RANSUIL" (Asi...
• "De bijeenkomst van ct-ers?"
• "De Huismus, een bedreigde vogelsoort"
• Verslag in de Krant.
• "Het Goudhaantje"
• ""De Torenvalk"
• "De Buizerd"
• "Dagboek van een Vogelaar"
• " De Knobbelzwaan"
• "Rondje domein Meinerswijk"
• " De Grote Zaagbek "
• " De Scholekster "
• " Het park Sonsbeek "
• " Torenvalk deel 2 "
• " De Blauwe Reiger "
• " De Ooypolder "
• " De Steltlopers hier in Nederland "
• " De Klimaatverandering in Nederla...
• " Het Witgatje "
• " Het vogelrijk in de Natuur "
• " De Patrijs "
• " De Knobbelzwaan Deel 2 "
• " De Vogeltelling 2008 "
• " De invasie van Brandganzen "
• " De Rietgors "
• " Invasie van Spreeuwen "
• " De Mandarijn eend "
• " De Winterkoning "
• " De Putter "
• " Het echtpaar Boerenganzen "
• " Torenvalk deel 3 "
• " De Aalscholver "
• " De Kuifeend "
• " Rondje de Jufferswaard "
• " De Canadese Gans "
• " De Grote Lijster "
• " Het Waterhoentje "
• " De Staartmezen "
• " De Grote Bonte Specht "
• " Torenvalk Deel 4 "
• " De Ooievaar "
• " De Boomklever "
• " De Wilde Hazen "
• " De Scholekster " Deel 2
• " De Zanglijster "
• " Torenvalk deel 5 "
• " De Witte Kwikstaart "
• " De Grutto " Deel 2
• " De Graspieper "
• " Het Roodborstje "
• " De Watersnip "
• " De Boomkruiper "
• " Het Sijsje "
• " De Pimpelmees "
• " Vogels "
• " De Tureluur "
• " De Wulp "
• " De Grutto " Deel 3
• " De Winterkoning " Deel 2
• " De Pimpelmees Deel 2 "
• " De Grote Bonte Specht " Deel 2
• " De Bergeend "
• " De Grutto " Deel 4
• " De Staartmezen " Deel 2
• " Het Roodborstje " Deel 2
• " De Scholekster " Deel 3
• " De Fuut "
• " De Holenduif "
• " De Knobbelzwaan " Deel 3
• " De Grauwe Gans "
• " De Rietgors " Deel 2
• " Muizen "
• " De Gele Kwikstaart "
• " De Kleine Plevier "
• " De Kluut "
• " De Graspieper " Deel 1
• " De Zwartkop "
• " De Fitis "
• " De Tjiftjaf "
• " De Zwarte Zwaan "
• " De Roodborsttapuit "
• " Vogels rondom het eiland Ameland "
• " De Pimpelmees " Deel 3
• " Een gast op bezoek "
• " Het doden van Grauwe Ganzen op Te...
• " De Steenuil "
• " Vogels van Kemer " (Turkije) Deel 1
• " De Sprinkhaanzanger "
• " De Geelgors "
• " Vogels van Kemer " Deel 2
• " Vogels van Kemer " Deel 3
• " Vogelfestival 2008 "
• " Vogels van Kemer " Deel 4
• " De Patrijs " Deel 2
• " Torenvalk " Deel 5
• " Vogels van Kemer " Deel 5
• " Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken"
• " De Knobbelzwaan " Deel 4
• " Vogels van Meinerswijk "
• " De Putter " Deel 2
• " De IJsvogel "
• " De Zwarte Roodstaart "
• " De Fuut " Deel 2
• " De Huismus " Deel 2
• " De Nestkast "
• " De Lepelaar "
• " De Kluten " Deel 2
• " De Citroenkwikstaart "
• " Torenvalk " Deel 6
• " Vogels rondom de tuin "
• " De Blauwe Reiger " Deel 2
• " De Zilverplevier "
• " De vijand van de zoetwatervissers "
• " De Vlinder Vallei "
• " Vogels rondom TunesiŽ "
• " De Dodaars "
• " De Knobbelzwaan " Deel 5
• " Het Witgatje " Deel 2
• " De Krakeend "
• " Vogels hier in Nederland "
• " De Kramsvogel "
• " De Boomkruiper " Deel 2
• " De Buizerd " Deel 2
• " Een uurtje spotten op Balkon of i...
• " De Knobbelzwaan " Deel 6
• " De Tafeleend "
• " Vogel van het jaar 2009 "
• " De Millingerwaard "
• " De Houtduif "
• " De Keep "
• " Groenpootruiter "
• " De Slobeend "
• " De Grote Mantelmeeuw "
• " De Arabische Buulbuul "
• Vogels van Ameland 2009
• " Nat. Tuinvogeltelling 2010 "
• " De Maskerklauwier "
• " Tuinvogeltelling 2010 "
• " De Buizerd " Deel 3
• " De Kramsvogel "
• " De Fuut "
• " De Fuut " Deel 3
• " De Waterpieper "
• " De Tafeleend " Deel 2
• " De Grote Zaagbekken "
• " De Grote Zilverreiger "
• " De Inspectie "
• " De Grote Zilverreiger " Deel 2
• " Een kleiputtencomplex "
• " De Ooievaars " (Meinerswijk)
• " De Bosruiter "
• " De Ringmus "
• " De Grasmus "
• " De Oeverloper "
• " De Lepelaar " Deel 2
• " De Groenpootruiter " Deel 2
• " De Kleine Karekiet "
• " Visdiefje "
• " Vogels van Kreta "
• " De Steenuil " Deel 1
• " De Helmparelhoen "
• " De Mussen "
• " Een Soepgans "
• " De Grauwe Vliegenvanger "
• " Vogels van Belek "
• " De Vink "
• " De Roodborst in de winter "
• " Vogel van het jaar 2011 "
• " Nat. Tuinvogeltelling 2011 "
• " De Wintertaling "
• " Mijn tuinvogeltelling 2011 "
• " De Kleine Zwaan "
• " De Grote Bonte Specht " Deel 3
• " Een beetje geluk "
• " De Houtduif " Deel 2
• " De Steenuil " Deel 2
• " De Pijlstaart "
• " De Kemphaan "
• " De Kievit "
• " De Scholekster " 2011
• " De Witte Kwikstaart "
• " De Watersnip " 2011
• " De Mantelmeeuw " 2011
• " De Putter " 2011
• " De Tjiftjaf " 2011
• " Het Steenuiltje " 2011
• " De Tureluur " 2011
• " De Kluten " 2011
• " Een Graspiepertje " 2011
• " Weide Vogels " 2011
• " De Zwarte Ruiter " 2011
• " De Gele Kwikstaart " 2011
• " De Kleine Plevier " 2011
• " De Merel " 2011
• " De Roodborsttapuit " 2011
• " De Bosruiter " 2011
• " De Blauwe Reiger " 2011
• " De Kneu " 2011
• " Jonge Pimpelmezen " 2011
• " De Oeverloper " 2011
• " De Kleine Karekiet " 2011
• " De Lepelaar " 2011
• " De Wulp " 2011
• " De Hop " 2011
• " De Groenling " 2011
• " De Nijlganzen " 2011
• " De Patrijs " 2011
• " De Fitis " 2011
• " Een Witgatje " 2011
• " De Arabische BuulBuul " 2011
• " De Zwartkop " 2011
• " De Vogeltrek " 2011
• " De Knobbelzwaan " 2011
• " De Fazant " 2011
• " De Groene Specht " 2011
• " De Grote Zilverreiger " 2011
• " Een Hybride " 2011
• " De Dodaars " 2011
• " Patrijzen " 2011
• " Mijn eerste Lustrum "
• " De Pestvogel " 2011
• " Torenvalkje " 2011
• " De Spreeuw " 2011
• " De Smient " 2011
• " Nat. Tuinvogeltelling 2012 "
• " De Ooievaar " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012
• " Ransuilen " 2012
• " De Grote Zaagbekken " 2012
• " De Aalscholver " 2012
• " De IJsvogel " 2012
• " De Scholekster " 2012
• " De Fuut " 2012
• " De Grutto " 2012
• " De Tureluur " 2012
• " De Indische Gans " 2012
• " De Kemphaan " 2012
• " Een Porseleinhoen " 2012
• " De Tjiftjaf " 2012
• " De Kneutjes " 2012
• " Groep Weidevogels " 2012
• " De Kleine Plevier " 2012
• " De Gele Kwikstaart " 2012
• " De Pimpelmezen " 2012
• " De Rietgors " 2012
• " De Lepelaar " 2012
• " De Watersnip " 2012
• " De Kluten " 2012
• " De Zwarte Stern " 2012
• " De Sperwer " 2012
• " De Putter " 2012
• " De Fitis " 2012
• " De Casarca " 2012
• " De Wulp " 2012
• " De Groenpootruiter " 2012
• " Een vrouwtje Rietgors " 2012
• " De Steenuil " 2012
• " De Ganzen " 2012
• " De Hop " 2012
• " De Kleine Karekiet " 2012
• " De Ooievaarstrek " 2012
• " De Tapuit " 2012
• " Een Visdiefje " 2012
• Tjiftjaf....of.....Fitis 2012
• " Krakeenden " 2012
• " De Vogeltrek " 2012
• " Gaai in Turkije "
• " Putters in Turkije " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012 De...
• " De Grote Bonte Specht " 2012
• " Buizerds in Turkije " 2012
• " Een Waterral " 2012
• " De Spreeuw " 2012
• " De Stormmeeuw " 2012
• " Een Torenvalk " 2012
• " Roodborstje in mijn tuin " 2012
• " Mijn (winter) tuinvrienden " 2012
• " Een Boomklever " 2012
• " De Grote Zilverreiger " 2012 De...
• " De Buizerd " 2012
• " Nat. Tuinvogeltelling " 2013
• " Verzorging van het verenkleed "
• " IJsvogel " 2013
• " Vogel van het jaar " 2013
• " De Buizerd " 2013
• " Mijn tuinvogeltelling 2013 "
• " Kramsvogels " 2013
• " De Patrijzen " 2013
• " Ransuilen " 2013
• " Smienten " 2013
• " Krakeenden " 2013
• " Torenvalkje " 2013
• " Kraanvogels " 2013
• " Grote Zilverreiger " 2013
• " De Ringmus " 2013
• " Sijzen " 2013
• " Futen " 2013
• " De Veldleeuwerik " 2013
• " Watersnippen " 2013
• " De Grutto's " 2013
• " Tureluurs " 2013
• " Steenuiltjes " 2013
• " De Zwarte Roodstaart " 2013
• " De Zwartkop " 2013
• " De Fluiter " 2013
• " De Oeverzwaluw " 2013
• " De Grauwe Klawier " 2013
• " De Kluten " 2013
• " De Roodborsttapuiten " 2013
• " Een Hybride " 2013
• " De Vogeltrek " 2013
• " De Winterkoning " 2013
• " De Grauwe Vliegenvanger " 2013
• " Nat.Tuinvogeltelling " 2014
• " Vogel van het jaar " 2014
• " De Indische Gans " 2014
• " De Ransuilen " 2014
• " Grote Kruisbekken " 2014
• " De Klapekster " 2014
• " De Kraanvogels " 2014
• " De Tureluur " 2014
• " De Grutto " 2014
• " De Kleine Mantelmeeuw " 2014
• " De Buidelmees " 2014
• " Vale Gier " 2014
• " De Gele Kwikstaart " 2014
• " Kleine Plevier " 2014
• " Tjiftjaf " 2014
• " Tapuit " 2014
• " Dodaars " 2014
• " De Fluiter " 2014
• " Veldleeuwerik " 2014
• " De Oeverloper " 2014
• " Grasmus " 2014
• " Kleine Karekiet " 2014
• " Zwarte Stern " 2014
• " Bosrietzanger " 2014
• " Visdief " 2014
• " Roodborsttapuiten " 2014
• " Groenpootruiter " 2014
• " Oeverloper " 2014
• " Watersnip " 2014
• " Temmincks Strandloper " 2014
• " Kemphaan " 2014
• " Kleine Strandloper " 2014
• " Rosse Grutto " 2014
• " Bontbekplevier " 2014
• " Wulp " 2014
• " Goudplevier " 2014
• " Zwarte Ooievaar " 2014
• Vogels van Kusadasi okt. 2014
• " Waterral " 2014
• " Baardmannen " 2015
• " Nat. Tuinvogeltelling 2015 "
• " Zaagbekken " 2015
• " IJsvogel " 2015
• " Patrijzen " 2015
• " Ooievaar " 2015
• " Staartmees " 2015
• " Leucitische Merel " 2015
• " Scholekster " 2015
• " Kemphaan " 2015
• " Grutto " 2015
• " Tureluur " 2015
• " Kleine Plevier " 2015
• " Kleur-Ringdragend " 2015
• " Lepelaar " 2015
• " Boerenzwaluw " 2015
• " Gele Kwikstaart " 2015
• " Graspieper " 2015
• " Koekoek " 2015
• " Putter " 2015
• " Zwarte Stern " 2015
• " Dodaars " 2015
• " Groenpootruiter " 2015
• " Torenvalk " 2015
• " Watersnip " 2015
• " Krombekeend " 2015
• " Boomklever " 2015
• " Kleine Zilverreiger " 2015
• " Grauwe Vliegenvanger " 2015
• " Kuifmees " 2015
• " Bonte Kraai " 2015
• " Waterral " 2015
• " IJsvogel " 2015
• " Zwartbuikwaterspreeuw " 2015
• " Grote Bonte Specht " 2015
• " Grote Zaagbek " 2016
• " Staartmees " 2016
• " Vogels van het Veluwshof " 2016
_Laatste Weblog artikelen

" De Boomklever "
06 december 2016 11:20

" De Glanskop "
02 december 2016 09:44

" Goudhaantje "
26 november 2016 10:08

" De Witkoppige Staartmee...
23 november 2016 09:55

" De Goudvink "
18 november 2016 11:03
Fotoboeken


Cultuurvogels op en rond het griekse eiland Karpathos (66)
_
De Vogelaar (5)
_

Mijn marine tijd (12)
_
Vogels in de Natuur (deel 2) (107)
_

Mijn kleinkinderen (17)
_
Vogels in de Natuur ( deel 3) (57)
_


Weblog Vrienden


Ladybird50
Van: Ladybird50

Redsblog
Van: redone

Mo en zo
Van: Marianne

Janwillem32
Van: janwillem32

Levendelol
Van: jackij1

Loefke
Van: loefke

Agaaths weblog
Van: agaaths-weblog

Hildes hoekje
Van: Hilde-bs

Gefladder
Van: vossy-art
Gastenboek berichten

Alexander Welle
14 augustus 2015 10:29
_
Hoi Jan, Wat leuk dat jij reageerde op mijn blog en bedankt voor jou complimenten! Gelukkig zijn wij er achter gekomen dat het een Napoleonwever moet zijn en ik heb dat meteen veranderd op mijn waarnemingen. Fijn weekend en groetjes van een vogelvriend,...Xander

Jan Bernardus
13 augustus 2015 21:27
_
De vogel die je vandaag fotografeerde, dat is een Napoleon wever, inderdaad een ontsnapte vogel. Wat een prachtige vogel he, mooie foto. Trouwens je hebt een mooie blog, compliment.

Xander de Vogelaar
26 juni 2015 17:21
_
Hallo Koos, Als ik zoal leest dan zijn jullie aardig bijgeschoold op het gebied van onze vogelsoorten! Ik weet dat Friesland een mooie provincie is om daar veel kennis op te doen voor een vogelaar en dan leer je veel in de praktijk! Daarnaast moet je wel een vogelboek hebben en geluiden moet je leren in de praktijk. Om jouw vraag te beantwoorden denk ik zelf dat het een graspieper kan zijn, want dit vogeltje wipt soms weleens met zijn staart. Als je mijn laatste artikeltje ziet (Graspieper 2015), dan kun je misschien, volgens de beschrijving van jou even vergelijken of het klopt! Als het niet zo is dan zou je de foto van dit vogeltje evt op deze site kunnen zetten, of op sturen naar mij! Ik hoop dat ik je genoeg te hebben ingelicht en leuk dat jij reageerde in mijn gastenboek! M.v.gr. Xander de Vogelaar
Watskeburt Op 50plusser.nl

Door elvira om 23:03
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door elvira om 23:03
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door amida om 23:02
_
Amida Online

Door Briesje om 23:02
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door gredolfijn om 22:55
_
Gredolfijn Online

Door Briesje om 22:53
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door nandes om 22:51
_
Nieuwe Forum reactie geplaatst

Door miela om 22:49
_
Miela Online

_

_
L
aatste weblog artikelen  

" De Boomklever "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

Deze gast zie ik dagelijks even langs komen, en snoept graag van de zonnepitten, beukennoten en van de pindakaas! De " Boomklever " wordt ook weleens de " Blauwe Specht " genoend, onderscheidt men dadelijk van onze " Boomkruiper " door zijn blauwgrijze kop, rug en vleugels. Maar ook van boven naar ...


Lees verder | 81 keer bekeken | reacties: 6 | 06 dec 2016 11:20


" De Glanskop "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016

Toen ik in februari van dit jaar mijn chalet kocht op het Veluws Hof in Hoenderloo, was ik als vogelaar heel benieuwd wat voor vogelsoorten ik zou kunnen tegen komen. En natuurlijk had ik veel wensen zoals dit mooie vogeltje,..." De Glanskop ". ...


Lees verder | 98 keer bekeken | reacties: 6 | 02 dec 2016 09:44


" Goudhaantje "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 76 | reacties: 2 | 26 november 2016 10:08
_
" De Witkoppige Staartmees "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 124 | reacties: 8 | 23 november 2016 09:55
_
" De Goudvink "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 125 | reacties: 6 | 18 november 2016 11:03
_
" Zwarte Mees "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 161 | reacties: 7 | 11 november 2016 09:46
_
" De Kuifmees "
Categorie: " Vogels van het Veluwshof " 2016
_
Lees verder | 152 | reacties: 5 | 07 november 2016 11:11
_


Bekijk mijn weblog artikelen_
N
ieuwste foto's


_

_Bekijk mijn fotoboeken_
F
otoblog foto's

" Familie Knobbelzwanen "
Toegevoegd op om 01:00


Vader en Moeder Knobbelzwanen met hun 5 jongen! Normaal zijn ze zwijgzaam, maar toen ik ze als vogelaar tegen kwam met hun jongen, begonnen beiden ouders te grommen en te blazen! En dan weet je als vogelaar dat je uit de buurt moet blijven!! Xander de Vogelaar
Foto bekijken   |   Reacties: 2" De Grutto in zijn vogelvlucht "
Toegevoegd op om 01:00


Als vogelaar is het altijd prachtig om deze prachtige " Grutto " te fotograferen in zijn vogelvlucht! En kijk eens naar zijn prachtige vleugelslag,..zijn gespreide staart,...zijn lange rechte snavel,...zijn lange poten en zijn witte staart met zwarte eindband!! Xander de Vogelaar
Foto bekijken   |   Reacties: 7Vogels in de Natuur
Toegevoegd op om 01:00


Een groep Grauwe Ganzen in hun vlucht!
Foto bekijken   |   Reacties: 6
Bekijk mijn fotoblog_
V
ideoblog video's


Er zijn nog geen video's toegevoegd._
F
avoriete links


Er zijn nog geen links aanwezig._
G
astenboek
_
• Bericht plaatsen

Alexander Welle14 augustus 2015 10:29
Hoi Jan,
Wat leuk dat jij reageerde op mijn blog en bedankt voor jou complimenten!
Gelukkig zijn wij er achter gekomen dat het een Napoleonwever moet zijn en ik heb dat meteen veranderd op mijn waarnemingen.
Fijn weekend en groetjes van een vogelvriend,...Xander


Jan Bernardus13 augustus 2015 21:27
De vogel die je vandaag fotografeerde, dat is een Napoleon wever, inderdaad een ontsnapte vogel.
Wat een prachtige vogel he, mooie foto.
Trouwens je hebt een mooie blog, compliment.


Xander de Vogelaar26 juni 2015 17:21
Hallo Koos,

Als ik zoal leest dan zijn jullie aardig bijgeschoold op het gebied van onze vogelsoorten! Ik weet dat Friesland een mooie provincie is om daar veel kennis op te doen voor een vogelaar en dan leer je veel in de praktijk! Daarnaast moet je wel een vogelboek hebben en geluiden moet je leren in de praktijk. Om jouw vraag te beantwoorden denk ik zelf dat het een graspieper kan zijn, want dit vogeltje wipt soms weleens met zijn staart. Als je mijn laatste artikeltje ziet (Graspieper 2015), dan kun je misschien, volgens de beschrijving van jou even vergelijken of het klopt! Als het niet zo is dan zou je de foto van dit vogeltje evt op deze site kunnen zetten, of op sturen naar mij!
Ik hoop dat ik je genoeg te hebben ingelicht en leuk dat jij reageerde in mijn gastenboek!
M.v.gr.
Xander de Vogelaar


Koos de Vries25 juni 2015 19:42
Hallo Xander,

Aan het eind van de vakantie in Friesland aan het Tjeukemeer komen we tot de conclusie dat wij (mijn vrouw en ik) onze vogelspot-schat aardig hebben uitgebreid. In de Easterskar zagen we naast buizerds ook een bruine kiekendief. Verder opnieuw een prachtige blauwborst gezien, rietgorzen, karekieten etc. Vandaag zagen we een vogel die we niet konden thuisbrengen. Hij bewoog als een kwikstaart, maar was het niet. Niet dat typische witzwarte koppie, ook geen gele. We zagen hem aan de rand van het Tjeukemeer. Bruinig van boven, lichtgrijs van onder en beetje donkere vlek(jes?) op zijn borst. Wel dat typische wippen. Wat denk je? Zou het een pieper kunnen zijn, of wippen die niet met hun staart?


Ricardo07 juni 2015 08:51
Hallo Xander heb je leuke tips voor meinerswijk of wil je misschien een keer samen in het weekend mij de plekken leren kennen en mij beter te maken in het kijken en vooral fotograferen van vogels ....vind de buizerd foto's erg mooi

mail me maar even wat je ervan vind groetjes Ricardo

51 j hobby fotografie natuur vogels
duiven bij arnhem
info@bullbox.n l

_
W
eblog vrienden


Agaaths weblog

Levendelol

Gefladder

Redsblog


Mo en zo

Janwillem32

Loefke

Ladybird50

Bekijk mijn weblog vrienden


Deel dit weblog via: